Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne rozmowy o Duchu Świętym

26 kwietnia 2019 Ekumeniczne rozmowy o Duchu Świętym

Wspólnota Chemin Neuf, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radą Ekumeniczną, zaprasza do Łodzi na weekend formacji ekumenicznej pod hasłem „Duch Święty – Duch pojednanej różnorodności”.

Spotkanie odbędzie się od 24 do 26 maja w Łodzi. Uczestnicy będą się zastanawiać, jak Duch Święty, pośród różnorodności Kościołów, tworzy widzialną jedność Ciała Chrystusowego. W programie zaplanowano konferencje, panele, dyskusje, modlitwy, świadectwa. Wśród prelegentów sesji znajdą się wykładowcy z różnych uczelni, duchowni i świeccy różnych wyznań.

Obecni będą m.in.: bp Andrzej Bajeński (Kościół Chrystusowy), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), dr Piotr Karaś (Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna, Kościół Zielonoświątkowy), prof. Marek Kita (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wspólnota Chemin Neuf, Kościół Rzymskokatolicki), ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. dr Andrzej Kuźma (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Kościół Prawosławny), ks. Michał Makula (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kościół Rzymskokatolicki), ks. prof. Andrzej Perzyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kościół Rzymskokatolicki), pastor dr Jean-Daniel Plüss (Kościół Zielonoświątkowy w Szwajcarii, prezydent Fundacji Światowego Forum Chrześcijańskiego, członek European Pentecostal Charismatic Research Association), abp dr hab. Grzegorz Ryś (Kościół Rzymskokatolicki), o. dr Adam Strojny (Wspólnota Chemin Neuf, Kościół Rzymskokatolicki), pastor Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów), prof. Kalina Wojciechowska (ChAT, Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia (program, zapisy itp.) można znaleźć tutaj.