Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne obchody Święta Niepodległości

11 listopada 2010

W kościele ewangelicko-metodystycznym w Koszalinie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z okazji 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczestniczyli w nim luteranie, metodyści, polskokatolicy, prawosławni i rzymskokatolicy.

Nabożeństwo odbyło się 11 listopada i było częścią miejskiego programu obchodów Święta Niepodległości. Gospodarz miejsca ks. Sebastian Niedźwiedziński, który jest też przewodniczącym Koszalińskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zachęcał zgromadzonych do przedkładania Bogu próśb o obfite błogosławieństwa dla Polski i wszystkich jej obywateli, dla przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej, dla mieszkańców Koszalina i okolic. Kaznodzieją był ks. Dominik Gzieło, proboszcz parafii polskokatolickiej w Bukowie Morskim.

Podczas uroczystości wystąpił ekumeniczny chór międzyparafialny pod dyrekcją Marii Dąbrowskiej. Pozdrowienia przekazali proboszczowie parafii koszalińskich – prawosławnej ks. dziekan Mikołaj Lewczuk i luterańskiej ks. Janusz Staszczak. Po nabożeństwie duchowni wzięli udział w uroczystościach patriotycznych pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, pod którym uroczyście złożyli kwiaty.

Tego typu nabożeństwo odbyło się w Koszalinie po raz pierwszy. Relacjonowały je Radio Koszalin, telewizja kablowa MAX i TVP Szczecin.