Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne głosy w sprawie uchodźców

10 września 2015 Ekumeniczne głosy w sprawie uchodźców

fot. Antriksh Kumar / pixabay


Kościoły i organizacje ekumeniczne wzywają do podjęcia działań pomocowych na rzecz uchodźców przybywających do Europy. Wspólny list do Kościołów członkowskich w tej sprawie skierowały Światowa Rada Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich oraz Komisja Kościołów ds. Migrantów w Europie. Głos zabrał również zwierzchnik polskiego Kościoła luterańskiego.

Sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie zwracają w swym liście uwagę, że obecny kryzys uchodźczy jest największym od czasów drugiej wojny światowej. Podkreślają, że uchodźcy uciekają przed cierpieniem i niebezpieczeństwem. Apelują o wspólną politykę europejską w sprawie systemu azylowego i planu przesiedleńczego, w której centrum znajdować się będą ludzie i ich godność. „Apelujemy do europejskich rządów, by wzięły odpowiedzialność szczególnie za sytuację mniejszości, najbardziej narażonych grup, które często są pozbawione elementarnej stabilności, życia rodzinnego i edukacji” – czytamy w liście.

Przypomniano również poprzednie oświadczenia organizacji ekumenicznych w sprawie uchodźców. W czerwcu Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów zachęcał Kościoły członkowskie i ekumenicznych partnerów do promowania bardziej otwartego podejścia do „obcych” i sąsiadów będących w potrzebie i niedoli, a także do pomocy uchodźcom i migrantom w pełnym szacunku dla ich godności. W liście przytoczono przykłady działań Kościołów na rzecz uchodźców w Czechach, Grecji, Holandii, Niemczech, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i na Węgrzech.

Swój list pasterski w sprawie uchodźców skierował do wiernych również bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Przywołując swoją niedawną wizytę w diakonijnym ośrodku dla uchodźców w Berlinie, zwrócił uwagę, że kiedyś z tego ośrodka korzystali Polacy. Teraz jest on miejscem schronienia m.in. dla Syryjczyków. „Chciałbym, abyśmy byli Kościołem służącym Bogu poprzez miłość wyrażaną pomaganiem biednym. Kochajmy uchodźców, bo w nich przychodzi do nas Chrystus” – napisał luterański duchowny. „(…) jest mi czasami wstyd, gdy szukamy wszelkich możliwych wymówek, aby uniknąć trudu pomocy bliźnim w potrzebie” – podkreślił.

mk

Czytaj: