Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna modlitwa w Pałacu Prezydenckim

27 stycznia 2010

Już po raz czwarty prezydent Lech Kaczyński spotkał  się z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Spotkanie odbyło się 20 stycznia w kaplicy prezydenckiej. Uczestniczyli w nim prezydent Polski Lech Kaczyński, jego żona Maria, szef Gabinetu Prezydenta Maciej Łopiński oraz przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich i organizacji ekumenicznych. Obecni byli zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: Kościoła Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów oraz Prawosławnego. Przybyli również przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Greckokatolickiego, Rzymskokatolickiego oraz Zielonoświątkowego, a także Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”.

Zgromadzonych przywitał prezydencki kapelan ks. Roman Indrzejczyk. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa w kaplicy prezydenckiej. Następnie głos zabrał prezydent. – Wartości, które chrześcijaństwo wniosło w świat przed dwoma tysiącami lat, mają charakter trwały, niezależnie od zmieniających się warunków historycznych – powiedział. – Nawet ci, którzy nie wierzą, że Chrystus jest synem Boga i elementem realizacji Bożego planu, muszą przyznać, że to, co zostało stworzone dobrego przez cywilizację, w dużym stopniu pochodzi z chrześcijaństwa – zaznaczył Lech Kaczyński. Prezydent stwierdził, że jedność chrześcijan to „cel dość dalekosiężny”, ale wyraził wiarę w to, że kiedyś zostanie osiągnięty.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego wyraził podziękowania za zorganizowanie już po raz czwarty spotkania ekumenicznego w Pałacu Prezydenckim. Przypomniał, że wielu spośród uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich pamięta czasy przed 1989 r., gdy ludzie wierzący doświadczali represji. – Dlatego niepokoi nas wiele we współczesnym świecie, np. sprawa krzyży, która jest groźnym memento, by się nie powtórzyły czasy, gdy chrześcijanie w XX wieku musieli schodzić do katakumb – powiedział abp Jeremiasz.

źródło: KAI, prezydent.pl