Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna konferencja o wolnej niedzieli

28 października 2011

Uczestnicy konferencji w Kamieniu Śl. podczas obrad (fot. PRE)

W Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja „Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów”. Przedstawiciele różnych wyznań i dziedzin naukowych zastanawiali się nad znaczeniem wolnej niedzieli we współczesnym świecie.

Konferencja odbyła się 27 października w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim. Została zorganizowana z inicjatywy Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Celem konferencji była ekumeniczna refleksja nad świętowaniem niedzieli w związku z zamiarem opublikowania przez Komisję ds. Dialogu wspólnego dokumentu przypominającego o znaczeniu Dnia Pańskiego i potrzebie jego świętowania.

Zagadnienia dotyczące świętowania niedzieli przedstawione zostały w trzech blokach tematycznych: (1) Teologiczne wprowadzenie w problematykę, (2) Świętowanie Dnia Pańskiego w supermarkecie? oraz (3) Świętowanie Dnia Pańskiego jako problem ekumeniczny.

Poszczególne wystąpienia przedstawiali referenci reprezentujący cztery tradycje wyznaniowe: ewangelicką, prawosławną, rzymskokatolicką oraz starokatolicką. Wśród mówców byli nie tylko teologowie, ale także naukowcy z zakresu socjologii i polonistyki. Perspektywa biblijna i teologiczna została uzupełniona współczesnymi wynikami badań socjologicznych dotyczących praktyki świętowania niedzieli w Polsce. Wiele miejsca podczas konferencji poświęcono refleksji nad miejscem religii we współczesnym świecie, a także zagadnieniom sekularyzacji i laicyzacji.

Ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy jest jednym z pięciu problemów, na jakie Polska Rada Ekumeniczna chce zwrócić uwagę w ramach swoich działań podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja w Kamieniu Śląskim była jednym z przejawów tych działań.

luk

_____________________

Zobacz też: serwis
specjalny: Wspólnie kształtować Europę – działania Polskiej Rady
Ekumenicznej podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej