Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna akcja charytatywna

28 listopada 2016 Ekumeniczna akcja charytatywna

Inauguracja tegorocznego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (fot. mk)


Rozpoczęła się tegoroczna edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – akcji prowadzonej przez organizacje charytatywne czterech Kościołów. W jej ramach rozprowadzane są świece wigilijne, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji socjalnej.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest razem przez Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Zebrane podczas akcji fundusze organizacje te przeznaczą na projekty pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży.

Bieda, choroby, samotność wciąż dotykają tysiące dzieci na całym świecie. Dzieci stały się ofiarami okrutnych wojen wywołanych przez dorosłych. Dlatego na nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za los i godne życie tych bezbronnych istot. Nie pozwólmy, by straciły ufność w dobro, miłość i wiarę w człowieka – mówiła prezes Diakonii reformowanej Biruta Przewłocka-Pachnik podczas inauguracji tegorocznej akcji.

Uroczystość ta odbyła się 26 listopada w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Wystąpił zespół Zelowskie Dzwonki, a dzieci z miejscowej parafii reformowanej zaprezentowały przedstawienie, w którym bohaterami były dzieci dotknięte ubóstwem, emigracją zarobkową rodziców, uchodźctwem, przemocą i niepełnosprawnością. Na uroczystości obecni byli m.in. prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec i nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

mk