Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Debata o zmianach klimatycznych

18 listopada 2013

Panel

Uczestnicy panelu: abp Jeremiasz, ks. H. Grape, ks. I. Lukas, B. Tjahjono, ks. P. Pavlovič i E. Abramides (fot. Michał Karski)

 

Takie konferencje jak COP19 pełnią rolę Ducha Św. poza granicami Kościoła – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas dyskusji panelowej „Kościoły a ochrona stworzenia”.

Panel odbył się 18 listopada w Centrum Luterańskim w Warszawie w związku z odbywającą się na Stadionie Narodowym Konferencją Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (tzw. COP19). Został zorganizowany przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE) we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. W debacie, prowadzonej przez dyrektora PRE ks. Ireneusza Lukasa, wzięły udział osoby reprezentujące różne kraje i Kościoły. Zabrakło Gabrieli Szuby, przedstawicielki Ministerstwa Środowiska, która wcześniej zapowiedziała swój udział w panelu.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego omówił kontekst powstania i treść „Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia” (tekst apelu tutaj). Zwrócił uwagę, że współcześnie nastąpiło przesunięcie świadomości wśród ludzi wierzących – to, co naturalne, jest uważane za nienaturalne i odwrotnie. – Trzeba zmienić nastawienie do otoczenia, a nie jest to łatwe bez przezwyciężenia egoizmu – podkreślił.

Abp Jeremiasz ubolewał, że w kontekście ochrony przyrody chrześcijanie zatracili zdolność prawidłowego odczytania Biblii. – Niektóre religie niechrześcijańskie zachowały więcej wrażliwości w kwestii ochrony stworzenia niż chrześcijaństwo. Takie konferencje jak COP19 pełnią rolę Ducha Św. poza granicami Kościoła – zauważył prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

O zaangażowaniu Światowej Rady Kościołów w zapobieganie zmianom klimatycznym opowiadał jej reprezentant na konferencji COP19 Elias Abramides z Kościoła Prawosławnego w Argentynie. Omówił on historię działań tej największej organizacji ekumenicznej na świecie w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu.

Konieczność wspólnego działania w tej sprawie podkreślił ks. Peter Pavlovič z Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Słowacji, który reprezentował jednocześnie Konferencję Kościołów Europejskich (KKE) oraz European Christian Environmental Network (ECEN). – Nie wystarczy, że ludzie w jednym kraju podejmą działania. Nie można w sprawie zmian klimatu działać samemu – przekonywał. Mówił też, że na gruncie KKE Kościoły mają szansę na wymianę doświadczeń w tym temacie.

Ks. Henryk Grape, również zaangażowany w ECEN, opowiadał o wymianie informacji na temat zmian klimatu w jego rodzimym Kościele Szwecji. Dodał też, że z ekumenicznego punktu widzenia zmiany klimatyczne są wyzwaniem do wspólnej pracy różnych wyznań w bardzo praktycznym wymiarze.

Współpracę międzyreligijną w sprawie ochrony stworzenia i przeciwdziałania zmianom klimatycznym omówił pochodzący z Indonezji Budi Tjahjono, który reprezentował organizację Franciscans International. – Międzyreligijna społeczność powinna zwrócić uwagę politykom na duchowy wymiar problemu zmian klimatycznych – powiedział.

Panel zorganizowany przez PRE to jedno z kilku wydarzeń ekumenicznych, które odbyły się w związku z konferencją COP19. Jej uczestnicy brali udział w nabożeństwie ekumenicznym w luterańskim kościele Św. Trójcy, mszy i modlitwie ekumenicznej w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela, a także w konferencji zorganizowanej przez CIDSE – międzynarodową federację organizacji katolickich działających na rzecz sprawiedliwości światowej.

mk