Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Oddział Krakowski

Kontakt

ks. sup. Józef Bartos
ul. Długa 3
31-147 Kraków
tel. (12) 431 14 58
e-mail: bartos1@poczta.onet.pl

Zarząd Oddziału

Kościoły członkowskie Oddziału

Charakterystyka działalności Oddziału

Krakowski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej organizuje comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne, po których odbywają się spotkania rady. Nabożeństwa te odbywają się w każdym miesiącu w innej parafii, również Kościół Rzymskokatolicki angażuje się w te nabożeństwa.

W roku 2006 Oddział wydał wspólnie informator pt. „Kościoły chrześcijańskie zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej” (pobierz informator, plik pdf), który opisuje historię i doktryny Kościołów zrzeszonych w PRE, jak również Kościoła Rzymskokatolickiego.

Krakowski Oddział PRE współpracuje z Instytutem Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu (ITFED) Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. We współpracy z ITFED każdego roku odbywają się sympozja naukowe o tematyce ekumenicznej. Mówcami są różni przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w PRE.

 

Zobacz: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 w Krakowie i okolicach pdf