Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Oddział Gorzowski

Kontakt

bp Mirosław Wola
ul. Obotrycka 6
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax (95) 722 80 97
e-mail: miroslaw.wola@luteranie.pl

Zarząd Oddziału

Kościoły członkowskie Oddziału:

Charakterystyka działalności Oddziału

Kościoły Gorzowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej biorą udział w organizacji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przedstawiciele Oddziału uczestniczą w nabożeństwach i wydarzeniach ekumenicznych Gorzowa Wielkopolskiego i okolic.

Gorzowscy luteranie i reformowani starają się nawiązywać do tradycji z okresu przedwojennego Landsberga w postaci Templum Concordiae, czyli Kościoła Zgody, w którym zbierali się na nabożeństwach właśnie ewangelicy obu konfesji.

Oddział Gorzowski utrzymuje kontakty z lokalnymi mediami. Np. Paweł Leszczyński, także jako sekretarz Oddziału, brał udział w audycjach red. Izabeli Patek pt. „Klub Dobrej Książki” w Radiu Zachód, omawiając publikacje „Franciszek: Bóg szuka nas na marginesie” (Kraków 2017) czy „Wiara w czasach niewiary” (Kraków 2017). Utrzymywany jest kontakt z diecezjalną korespondentką Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz dziennikarzami lokalnych dodatków „Gościa Niedzielnego” oraz „Niedzieli”.

Istotne jest też utrzymywanie więzi ze środowiskiem akademickim. Ks. Jarosław Szmajda (Kościół Prawosławny), doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, bierze udział w badaniach naukowych prowadzonych w Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa, będącej częścią Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Oddział Gorzowski wspiera w ten sposób przedsięwzięcia na rzecz ukazywania różnorodności konfesyjnej w naszym regionie.

W styczniu 2018 r. ukazała się książka autorstwa Pawła A. Leszczyńskiego pt. „Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją trwałej regulacji pokojowej”, której rozdział III jest poświęcony znaczeniu inicjatyw ekumenicznych i roli Kościołów dla ugruntowania pokoju w tej części Europy. W ten sposób Kościoły Oddziału starają się ukazywać znaczenie ekumenizmu w szerokiej perspektywie wspólnego europejskiego domu.