Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Komisja dialogu

Kontakt

ks. prof. Jerzy Tofiluk
tel. 501 057 088
e-mail: jerzy.tofiluk@gmail.com

Skład komisji
Charakterystyka działalności Komisji

Komisja Dialogu prowadzi dialog teologiczny dotyczący różnych aspektów życia i działalności Kościołów. Ważnym zagadnieniem, w którym Kościoły uzgodniły wspólne stanowisko było wzajemne uznanie Sakramentu Chrztu Świętego. Jednym z tematów, którym Komisja obecnie się zajmuje jest kwestia małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. Dialog teologiczny prowadzony jest pomiędzy przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jak również z Kościołem Rzymskokatolickim i innymi Kościołami nienależącymi do PRE.