Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Oddział Pomorsko-Kujawski

Kontakt

ks. Janusz Olszański
ul. Pomorska 41 m. 4, 85-046 Bydgoszcz
tel. (52) 322 28 06, tel. kom. 781 018 119
e-mail: januszolszanski@wp.pl

Zarząd Oddziału

Kościoły członkowskie Oddziału

Charakterystyka działalności Oddziału

Organizacja nabożeństw ekumenicznych w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan w styczniu każdego roku.
Organizacja nabożeństw w ramach Światowego Dnia Modlitwy (w Bydgoszczy na przemian w Kościołach Ewangelicko-Augsburskim i Ewangelicko-Metodystycznym).
Organizacja nabożeństw pasyjnych i adwentowych.
Spotkania, koncerty, nabożeństwa w ramach listopadowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, organizowanego przez Kościół Rzymskokatolicki.
Od kilku lat odbywa się Święto Biblii (ostatnio zostało włączone również w ramy Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy).
Przedstawiciele Kościołów członkowskich Oddziału uczestniczą wzajemnie w jubileuszowych nabożeństwach organizowanych okazjonalnie w różnych Kościołach.
Przedstawiciele Oddziału są zapraszani i biorą udział w inauguracjach roku akademickiego w różnych uczelniach wyższych na terenie Oddziału.
Przedstawiciele Oddziału uczestniczą od kilku lat w konferencjach naukowych organizowanych w Bydgoszczy przez II i XV Liceum Ogólnokształcące, odbywających się na początku kwietnia. W 2008 r. przedstawiciele (Księża) Kościołów Prawosławnego, Polskokatolickiego i Metodystycznego uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą licealną, gdzie mieli pogadanki na temat swoich Kościołów oraz odpowiadali na liczne pytania młodzieży. Konferencja naukowa przebiegała pod hasłem: Między tożsamością a współistnieniem, czyli świat zbudowany na Biblii.
Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, miała prelekcję połączoną z pokazem multimedialnym w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy.
W kontaktach ekumenicznych Oddział współpracuje z Diecezjalnym Referentem ds. Ekumenicznych Diecezji Bydgoskiej Kościoła Rzymskokatolickiego – ks. Krzysztofem Panasiukiem z Bydgoszczy, z ks. Referentem Krzysztofem Krzemińskim (Diecezja Toruńska) oraz z ks. Referentem Grzegorzem Karolakiem (Diecezja Włocławska).

 

Zobacz: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 w Kujawsko-Pomorskiem