Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Oddział Gorzowski

Kontakt

bp Mirosław Wola
ul. Obotrycka 6
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax (95) 722 80 97
e-mail: miroslaw.wola@luteranie.pl

Zarząd Oddziału

Kościoły członkowskie Oddziału:

Charakterystyka działalności Oddziału

Kościoły Gorzowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej biorą udział w organizacji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przedstawiciele Oddziału uczestniczą w nabożeństwach i wydarzeniach ekumenicznych Gorzowa Wielkopolskiego i okolic.

Gorzowscy luteranie i reformowani starają się nawiązywać do tradycji z okresu przedwojennego Landsberga w postaci Templum Concordiae, czyli Kościoła Zgody, w którym zbierali się na nabożeństwach właśnie ewangelicy obu konfesji. Wiąże się to również z faktem posługi pastorskiej Friedricha Schleiermachera pod koniec XVIII w. właśnie tutaj, jak również z tym, że Landsberg an der Warthe (a zatem dzisiejszy Gorzów) to miasto narodzin Kurta Scharfa, biskupa i przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), mocno zaangażowanego w dzieło pojednania polsko-niemieckiego.

Istotne jest też utrzymywanie więzi ze środowiskiem akademickim. Ks. Jarosław Szmajda (Kościół Prawosławny), doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, bierze udział w badaniach naukowych prowadzonych w Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa, będącej częścią Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Oddział Gorzowski wspiera w ten sposób przedsięwzięcia na rzecz ukazywania różnorodności konfesyjnej w naszym regionie.

W styczniu 2018 r. ukazała się książka autorstwa Pawła A. Leszczyńskiego pt. „Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją trwałej regulacji pokojowej”, której rozdział III jest poświęcony znaczeniu inicjatyw ekumenicznych i roli Kościołów dla ugruntowania pokoju w tej części Europy. W ten sposób Kościoły Oddziału starają się ukazywać znaczenie ekumenizmu w szerokiej perspektywie wspólnego europejskiego domu.

23 marca 2019 r. sekretarz Gorzowskiego Oddziału PRE uczestniczył jako gość w obradach Towarzystwa Anglikańsko-Luterańskiego w Londynie (zob. www.anglican-lutheran-society.org), zrzeszającego wg danych za 2018 r. 311 członków z 34 państw świata. Z Polski w spotkaniu tym wziął udział dr Dariusz Bruncz, redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl i członek rzeczonego Towarzystwa, oraz ks. Paulina Hławiczka z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Wielkiej Brytanii. W spotkaniu wzięli udział też duchowni katoliccy. Odbyło się ono w budynku przylegającym do rzymskokatolickiej katedry św. Jerzego, w której miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne, inspirowane liturgią z Taizé.

31 maja 2019 r. odbyły się w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej konsultacje PRE dla Oddziału Gorzowskiego w ramach projektu „Gościnny Kościół”, dotyczącego sytuacji uchodźców i migrantów zarobkowych w Polsce. Spotkanie było prowadzone przez dyrektora biura PRE ks. Grzegorza Giemzę oraz koordynatora projektu Essayasa Techane z udziałem obywatela Etiopii ubiegającego się o status uchodźcy w Polsce. W konsultacjach uczestniczyli członkowie Oddziału Gorzowskiego PRE, a także zaproszeni goście, m.in. z Klubu Inteligencji Katolickiej, Klubu Seniora Gorzów i inne osoby zainteresowane tematyką tego spotkania.

W roku 2020, dzięki wsparciu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie, został przygotowany film dokumentalny pt. „Gorzowski luteranizm”, zawierający wiele odniesień do stałej współpracy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Gorzowie z innymi Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej. Film można obejrzeć poniżej.

 

Inne informacje z Oddziału Gorzowskiego: