Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Oddział Kaliski

Kontakt

ks. Julian Kopiński
Kotłów 30a
63-510 Mikstat
tel. (62) 731 01 21
e-mail: parafia.polsko.katolicka.kotlow@wp.pl

Zarząd Oddziału

Kościoły członkowskie Oddziału

Charakterystyka działalności Oddziału

Mimo znaczących odległości poszczególni członkowie oddziału starają się współpracować ze sobą:

W zabytkowym domu parafialnym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce powstaje Centrum Wielokulturowości „Dom na Skrzyżowaniu” im. siostry Marii Elizy Patory – ośrodek dialogu, miejsce spotkań i integracji społecznej, dokumentujące wielokulturowe dziedzictwo regionu. Miejscowa parafia mariawicka organizuje liczne spotkania, prelekcje i konferencje z zakresu historii, religioznawstwa i wielokulturowości.

Odmienne warunki duszpasterskiej pracy każdego z Kościołów członkowskich pomagają we wzajemnej wymianie doświadczeń, współpracy i zabieraniu głosu we wspólnych sprawach.

Oddział współpracuje z Kościołem Rzymskokatolickim na terenie diecezji kaliskiej, włocławskiej i łowickiej.

Historia Oddziału

Kaliski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej powstał w 2014 r. Zrzesza Kościoły chrześcijańskie we wschodniej Wielkopolsce, na terenie dawnego województwa kaliskiego i konińskiego.

Oddział w swoim dziedzictwie historycznym odwołuje się do najstarszego miasta na terenie Polski – Kalisza oraz istniejącego już w starożytności szlaku bursztynowego, łączącego Północ z Południem. Historie tych ziem sięgają początków państwa polskiego, o czym świadczą licznie zachowane pamiątki przeszłości. Na tych terenach osiedlali się wyznawcy różnych Kościołów i religii, szukając bezpiecznego azylu. Do drugiej wojny światowej większość miejscowości we wschodniej Wielkopolsce zamieszkana była przez różne społeczności narodowe i religijne. Wielokulturowy charakter regionu w znacznej mierze zatracił się w okresie wojennej zawieruchy i powojennych przesiedleń. Niemniej jednak pozostały liczne pamiątki, kościoły i cmentarze, które są świadectwem wielowyznaniowego charakteru tych ziem.

Odwołując się do tego dziedzictwa, Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej działające we wschodniej Wielkopolsce zapragnęły pogłębić współpracę zawiązując nowy oddział. Inicjatywa jego utworzenia powstała przy okazji odbywających się nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2012.

5 marca 2012 r. proboszczowie parafii polskokatolickiej w Kotłowie, ewangelicko-reformowanej w Żychlinie, prawosławnej w Kaliszu i ewangelicko-augsburskiej w Kaliszu skierowali pismo do Polskiej Rady Ekumenicznej z prośbą o utworzenie regionalnego oddziału PRE na południowej i wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swoją prośbę motywowali znaczną odległością dzielącą parafie wschodniej Wielkopolski od Poznania oraz chęcią zintegrowania i uaktywnienia działalności ekumenicznej we wschodniej części województwa. Wspomniana inicjatywa spotkała się z przychylnością zwierzchników poszczególnych Kościołów. 18 czerwca 2014 r. prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej zatwierdziło powołanie Kaliskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W roku 2016 do oddziału dołączyła Parafia Starokatolicka Mariawitów w Nowej Sobótce (powiat łęczycki).

 

Zobacz: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 w Kaliszu i okolicach

 

Fotogaleria z życia Kaliskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

(fot. Archiwum Kaliskiego Oddziału PRE)