Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Komisja diakonijna

Kontakt

prezb. Leszek Wakuła
e-mail: wakleskm@wp.pl

Skład Komisji
Charakterystyka działalności Komisji

Komisja diakonijna skupia przedstawicieli Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej zajmujących się pracą diakonijną (charytatywną). Główną działalnością Komisji są doroczne Konferencje Diakonijne, cykliczne spotkania komisji, wymiana informacji na temat działalności diakonijnej w różnych Kościołach, wyjazdy studyjne do kościelnych ośrodków diakonijnych w kraju i zagranicą. Efektem pracy komisji jest między innymi współpraca z Caritas Polska w akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.