Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Logo Polskiej Rady Ekumenicznej

Na logotypie Polskiej Rady Ekumenicznej przedstawiony jest Kościół jako łódź płynąca po morzu świata z masztem w kształcie krzyża. Łódź i krzyż to symbole wczesnochrześcijańskiego Kościoła, za którymi stoi wiara i jedność, czyli to, co jest zawartością przesłania ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie.

Słowo oikoumene, od którego wywodzi się termin „ekumeniczny”, oznacza „świat zaludniony”. W Nowym Testamencie, gdy pada stwierdzenie, że „cały świat” powinien zostać poddany spisowi, odnosi się to właśnie do oikoumene. Współczesne użycie tego słowa obejmuje zaś jedność całego Bożego stworzenia i uznanie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Ten symbol ekumenizmu jest używany przez Światową Radę Kościołów i inne organizacje ekumeniczne, które podzielają jej wizję i wartości. Obecnie PRE używa go jako swoje logo wraz z napisem: Polska Rada Ekumeniczna.

Pobierz:

szczegółowe informacje o logo PRE, jego użyciu itp. (plik pdf)

paczka grafik z logo PRE (plik rar)

symbol ekumenizmu (strona internetowa ŚRK)