Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zakończyło się Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów

11 września 2022

Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe. Ks. Paweł Cecha (delegat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego), Agnes Abuom, metropolita Nifont (moderatorka i wicemoderator Komitetu Naczelnego ŚRK minionej kadencji), bp Marcin Hintz (delegat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce) i ks. Artur Aleksiejuk (delegat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ponownie wybrany do Komitetu Naczelnego ŚRK)

 

W Karlsruhe zakończyło się Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. W ostatnich dniach obrad wybrano nowy Komitet Naczelny tej ekumenicznej organizacji, jak również przyjęto teksty dokumentów Zgromadzenia. W jednym z nich potępiono „nielegalną i nieuzasadnioną” inwazję Rosji na Ukrainę.

11. Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów obradowało w Karlsruhe w Niemczech od 31 sierpnia do 8 września. Jego hasło przewodnie brzmiało: „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności”.

Wydarzenia z ostatnich dwóch dni obrad Zgromadzenia relacjonuje bp Marcin Hintz, delegat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i przewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej:

7 września

Przedostatni dzień wypełniony był plenarnymi obradami, podczas których delegaci podejmowali ważne decyzje dotyczące dokumentów Zgromadzenia.

Po porannej modlitwie w namiocie uczestnicy spotkali się na ostatniej sesji tematycznej. Biblijnym motywem przewodnim dnia był fragment z Ewangelii Mateusza poświęcony rozumieniu przywództwa w Kościele (Mt 20,20–28), czyli prośba braci Jana i Jakuba o szczególne miejsce w Królestwie Niebiańskim. Temat wiodący dnia brzmiał „Jedność chrześcijan i wspólne świadectwo Kościołów”.

Tego dnia obrady miały bardziej tradycyjny przebieg niż poprzednie sesje, a moderatorem dnia był bp Heinrich Bedford-Strohm, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Bawarii, poprzedni prezes Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD).

Pierwsze pozdrowienia wygłosił brat Alois, przeor Wspólnoty Taizé. Brat Alois podkreślił, że jego wspólnota koncentruje się na modlitwie. Droga do jedności wiedzie poprzez modlitwę. Było to odwołanie do jednego z głównych motywów Zgromadzenia, jakim było hasło „ekumenizm serc”. Wokół modlitwy praktykowanej w Taizé trzy razy dziennie bez względu na wszelkie okoliczności rodzi się poczucie jedności. Formuła lex orandi led credenti, do której nawiązał przeor, wskazuje, że prawdy wiary wyrastają z praktykowania wspólnej modlitwy.

W imieniu Światowej Federacji Studentów Chrześcijan (World Student Christian Federation – WSCF) przemówił Marcelo Leites, sekretarz generalny Federacji. Wskazał on na szczególne zaangażowanie osób młodych w rozwój ruchu ekumenicznego.

Jako trzeci, w imieniu tradycji anglikańskiej, słowa pozdrowienia wygłosił zwierzchnik Kościoła abp Canterbury Justin Welby. Prymas Anglii, w odwołaniu do ostatniej światowej konferencji biskupów anglikańskich, zwanej Konferencją Lambeth, wskazał, że nawet w gronie tej rodziny wyznaniowej panują wielkie napięcia związane przede wszystkim z kwestiami etycznymi.

W dyskusji panelowej prowadzonej przez bp. Bedforda-Strohma dyskutanci odwoływali się do dokumentu „Kościół: w kierunku wspólnej wizji” („The Church: Towards a common vision”), wydanego w 2013 r. po Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Pusan przez Komisję Wiara i Ustrój (Faith and Order). W dyskusji wskazano na szczególną rolę motywu pielgrzymki na rzecz sprawiedliwości i pokoju, który został wypracowany przez Zgromadzenie Pusan.

Dwie popołudniowe sesje koncentrowały się na poprawkach do dokumentów przygotowanych przez różne komisje Zgromadzenia. Wiele emocji wywołał dokument poświęcony wojnie w Ukrainie, w którym po zgłoszonych poprawkach – mimo protestu przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego – znalazł się jasny zapis potępiający „nielegalną i nieuzasadnioną” inwazję Rosji na Ukrainę. W oświadczeniu Zgromadzenia wezwano do zawieszenia broni, jak również do dialogu i negocjacji (więcej tutaj).

Obrady zakończyło nabożeństwo wieczorne przygotowane przez przedstawicieli lokalnych wspólnot pentekostalnych.

8 września

Uczestnicy obrad spotkali się po raz ostatni na porannej modlitwie i ostatniej sesji plenarnej, zamykającej obrady. Delegaci zaaprobowali treść wypracowanych na poprzednich sesjach oficjalnych dokumentów i komunikatów Zgromadzenia Ogólnego ŚRK. Po zakończeniu obrad plenarnych odbyła się konferencja prasowa prezentująca wyniki prac Zgromadzenia.

Po południu na pierwszej sesji plenarnej spotkał się powołany przez Zgromadzenie nowy Komitet Naczelny ŚRK, w skład którego wchodzi 150 członków. Stanowi on najwyższą władzę Światowej Rady Kościołów pomiędzy zgromadzeniami. Członkiem Komitetu ponownie został ks. Artur Aleksiejuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Komitet Naczelny wybrał swoich moderatorów, czyli organ kierujący pracami Komitetu. Na przewodniczącego Komitetu – moderatora – został wybrany bp Heinrich Bedford-Strohm. Wicemoderatorami zostali ks. Merlyn Hyde Riley z Jamajskiej Unii Baptystycznej oraz abp Vicken Aykazian z Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, jako przedstawiciel tradycji prawosławnej.

W 11. Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Karlsruhe brało udział niemal 800 delegatów Kościołów zrzeszonych w Radzie, kilkuset reporterów, tyluż stewardów, około 2 tys. obserwatorów oraz kilka tysięcy dziennych gości, przyglądających się obradom.

Następne Zgromadzenie zaplanowane jest za osiem lat, w roku 2030.

bp Marcin Hintz

 

Czytaj:

 

Zobacz też: Światowa Rada Kościołów