Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Potrzeba więcej działań na rzecz sprawiedliwości i godności człowieka

7 września 2022

Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe. Fadi El Halabi (na wózku) i Karen Abou Nader z Libanu wykonują taniec radości podczas obrad na temat „Afirmacja sprawiedliwości i godności człowieka” (fot. Albin Hillert/WCC)

 

Temat siódmego dnia obrad Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów brzmiał „Afirmacja sprawiedliwości i godności człowieka”. Uczestnicy dyskutowali m.in. o wykluczeniu kobiet, młodzieży i osób z niepełnosprawnością.

W Karlsruhe trwa 11. Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. Jego hasło przewodnie brzmi: „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności”. Obrady rozpoczęły się 31 sierpnia i potrwają do 8 września.

Wydarzenia z 6 września relacjonuje bp Marcin Hintz, delegat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce:

 

Siódmy dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego ŚRK rozpoczęła poranna modlitwa w namiocie.

Następnie uczestnicy spotkali się na czwartej sesji tematycznej. Pełniący obowiązki sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów ks. Ioan Sauca wskazał na główny motyw biblijny dnia, jakim był tekst z Ewangelii Mateusza 15,21–28 – spotkanie Jezusa z kobietą kananejską, które jest zarazem lekcją prawdziwego uczniostwa Jezusa. Temat wiodący siódmego dnia obrad brzmiał „Afirmacja sprawiedliwości i godności człowieka”.

Podczas sesji słowa pozdrowienia wygłosił rabin David Fox Sandmel, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych (International Jewish Committee for Interreligious Consultations). Wskazał on na znaczenie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, który odnosi się bezpośrednio do wydarzenia Szoah.

Tego dnia obrad refleksja teologiczna nie została ujęta w formie wykładów, lecz jako przedstawienia wprowadzające w tematykę dnia ­– taniec osoby pełnosprawnej i na wózku inwalidzkim. Następnie uczestnicy obejrzeli krótką sztukę teatralną opartą na fragmencie Ewangelii Mateusza. Po przedstawieniu, które jako prawdziwą pozytywną bohaterkę Mateuszowej perykopy ukazało nie Jezusa, lecz Kananejkę, odbyła się dyskusja panelowa, której celem było ukazanie różnych kontekstów działania Kościołów na rzecz sprawiedliwości i godności człowieka. W panelu wzięły udział kobiety z Kanady, Kuby i Stanów Zjednoczonych, a także niewidomy mężczyzna z Kenii, przedstawiciel grupy EDAN – Sieci Ekumenicznych Rzeczników Niepełnosprawności (Ecumenical Disability Advocates Network), powołanej do życia podczas 8. Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Harare w 1998 r.

W emocjonalnej dyskusji wskazano na kontekst życia Kościołów w Ameryce Łacińskiej, gdzie od wieków tradycja wykluczenia kobiet i dziewcząt jest akceptowana także w Kościołach. Kościół musi odzyskać prorocką moc utraconą w eklezjalnych strukturach. Uczestniczki debaty wskazały na wzrost zachowań dyskryminacyjnych oraz przemocy wobec kobiet i dziewcząt w okresie pandemii COVID-19.

Samson Waweru Njoki ukazał postawę Kościołów wobec osób z niepełnosprawnością. Afrykański kontekst wykluczenia opiera się na znanym z Biblii przekonaniu, że choroba jest wynikiem czyjegoś grzechu. Młody delegat podkreślił, że wciąż trzeba powtarzać potrzebę pełnej akceptacji dla osób z niepełnosprawnością w Kościele.

W podsumowaniu moderatorka panelu, ks. dr Henriette Hutabarat-Lebang z Indonezji, stwierdziła, że w kwestii sprawiedliwości i godności człowieka powinno być więcej działań, a mniej słów. Chrześcijanie wierzą w cuda i musimy wierzyć w przemianę ludzkich serc. Musimy wsłuchiwać się również w głos młodych, którzy są w Kościele często wykluczeni.

Formą dyskusji nad tematami sesji plenarnej są codzienne spotkania w grupach domowych oraz równolegle odbywające się biblijne wykłady poświęcone analizie tekstu biblijnego dnia (Mt 15,21–28).

Popołudniowa sesja plenarna poświęcona była zapisom przygotowywanych przez komitety dokumentów: 1. Oświadczenie Jedności (Unity Statement) – główny dokument programowy; 2. Głos adresowany do Kościołów Członkowskich (Report of Message Committee); 3. Sprawozdanie Komitetu Referencyjnego (Report of the Policy Reference Committee).

Podczas dyskusji plenarnej zgłoszono propozycje wielu poprawek i uzupełnień. Szczególnie emocjonalny i słyszalny był głos młodego pokolenia, żądający zwiększenia roli młodych w działaniach ŚRK oraz podkreślenia we wszystkich dokumentach Zgromadzenia roli działań na rzecz ochrony stworzenia i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Po pełnych emocji obradach plenarnych uczestnicy zgromadzenia wzięli udział w warsztatach tematycznych oraz konwersacjach ekumenicznych.

Na zakończenie dnia odbyło się w namiocie wieczorne nabożeństwo przygotowane przez przedstawicieli prawosławno-orientalnej rodziny wyznaniowej.

bp Marcin Hintz

 

Czytaj:

 

Zobacz też: Światowa Rada Kościołów