Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów

31 sierpnia 2022 Rozpoczęło się Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów

Agnes Abuom, moderatorka Światowej Rady Kościołów (fot. Albin Hillert/WCC)

 

Pod hasłem „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności” rozpoczęło się w Karlsruhe 11. Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. – Możemy i musimy być odważni i proroczy, stając w obronie sprawiedliwości i pokoju – powiedziała na otwarcie Zgromadzenia Agnes Abuom, moderatorka tej ekumenicznej organizacji.

Światowa Rada Kościołów (ŚRK) jest społecznością Kościołów różnych wyznań z całego świata. Zrzesza obecnie 352 Kościoły, do których należy ponad 580 mln chrześcijan z ponad 120 krajów. Jest największą organizacją ekumeniczną na świecie. Należą do niej cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Prawosławny i Starokatolicki Mariawitów. Polska Rada Ekumeniczna ma status rady stowarzyszonej z ŚRK.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Światowej Rady Kościołów. Odbywa się co 7–8 lat. Dokonuje oceny pracy ŚRK, określa jej ogólne kierunki działań, wydaje oświadczenia i wybiera nowy skład Komitetu Naczelnego, który zarządza ŚRK pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi.

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów ma miejsce w Karlsruhe w Niemczech. Rozpoczęło się 31 sierpnia i potrwa do 8 września. Bierze w nim udział ponad 4 tys. osób z całego świata – przedstawicieli Kościołów członkowskich ŚRK. Hasło przewodnie Zgromadzenia brzmi: „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności”. Po raz trzeci Zgromadzenie Ogólne ŚRK odbywa się w Europie – w 1948 r. miało ono miejsce w Amsterdamie, zaś w 1968 r. w Uppsali.

– Możemy i musimy być odważni i proroczy, stając w obronie sprawiedliwości i pokoju. Naszym powołaniem i misją w świecie jest głoszenie miłości Chrystusa oraz walka o godność człowieka i życie stworzenia – powiedziała na otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Agnes Abuom, moderatorka Światowej Rady Kościołów.

 

Zobacz też: Światowa Rada Kościołów