Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie

29 stycznia 2009

W Dzień Nawrócenia Apostoła Pawła, 25 stycznia, odbyło się w Warszawie centralne nabożeństwo kończące Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Miejscem wspólnej ekumenicznej modlitwy była rzymskokatolicka Katedra św. Michała Archanioła i Floriana na warszawskiej Pradze.

W nabożeństwie wzięli udział arcybiskupi obu warszawskich diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich. Nabożeństwu przewodniczył abp Kazimierz Nycz, metropolita archidiecezji warszawskiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski. Wskazał on na wagę nadziei w życiu chrześcijan. Podkreślił, zgodnie z hasłem ostatniego dnia Tygodnia Modlitw „Chrześcijanie głoszą nadzieję w podzielonym świecie”, że chrześcijaństwo niesie nadzieję zarówno prześladowanym, jak i prześladowcom. Jako przykład tych drugich podał apostoła Pawła, który z prześladowcy chrześcijan, dzięki nawróceniu pod wpływem spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem, stał się jednym z najgorliwszych głosicieli Dobrej Nowiny. Bp Izdebski wskazał także, że dzięki wspólnie wyznawanej nadziei chrześcijanie są już teraz w stanie razem w tym świecie pracować na rzecz jego polepszenia, usunięcia zła, cierpienia i różnorakich podziałów.

W intencjach modlitewnych w trakcie nabożeństwa wzięli udział oprócz gospodarzy także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w PRE. Ekumeniczny charakter miała także bogata oprawa muzyczna przygotowana przez chór katedralny, który wykonał m.in. chorał Jana Sebastiana Bacha „Jesu, meine Freude” oraz pieśń estońskiego kompozytora Arvo Pärta „Bogoroditse Djevo” (kompozycje wykonano – pierwszą po niemiecku, a drugą w języku starocerkiewnosłowiańskim).

Po liturgii eucharystycznej słowa pozdrowienia wygłosił abp Henryk Hoser, zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej Kościoła Rzymskokatolickiego, gospodarz miejsca. W imieniu Kościołów PRE słowa pozdrowień i podziękowań za to uroczyste nabożeństwo wygłosił prawosławny Metropolita Warszawy i całej Polski Sawa.

Przed błogosławieństwem końcowym złożono przed ołtarzem ponadtrzymetrowy krzyż z kilkudziesięciu kawałków drewna. Ta symboliczna czynność została zaproponowana przez chrześcijan koreańskich, którzy przygotowali tegoroczne hasło Tygodnia Modlitw oraz tematy poszczególnych dni i teksty liturgiczne. Zainspirowana ona została hasłem Tygodnia z Księgi Ezechiela 37,17: „Aby byli jedno w Twoim ręku”, pochodzącego z wizji proroka Ezechiela, w której Bóg nakazuje mu połączyć dwa kawałki drewna jako symbol zniesienia podziału istniejącego w czasach proroka między Judą a Izraelem. Chrześcijanie koreańscy wybrali ten tekst, gdyż oddaje on ich nadzieję na połączenie podzielonego politycznie i cierpiącego narodu koreańskiego.

Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo, którego udzielili metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, bp Tadeusz Pikus (Kościół Rzymskokatolicki), metropolita Sawa (Kościół Prawosławny), bp Janusz Jagucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki, ks. superintendent Zdzisław Kamiński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski oraz bp Zdzisław Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

Jerzy Sojka

fot. Jerzy Sojka

______________

Zobacz też fotogalerie z innych nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie:

  • Nabożeństwa ekumeniczne w kościołach: ewangelicko-augsburskim (18 stycznia), starokatolickim mariawitów (19 stycznia), polskokatolickim (22 stycznia) oraz ewangelicko-reformowanym (24 stycznia) galeria zdjęć
  • Nabożeństwo inaugurujące Tydzień Modlitw w Warszawie, kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy (18 stycznia) galeria zdjęć