Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Wspólne posiedzenie synodów dwóch Kościołów

19 października 2016 Wspólne posiedzenie synodów dwóch Kościołów

Ewa Jóźwiak i ks. Grzegorz Giemza odczytują przesłanie synodów luterańskiego i reformowanego (fot. Michał Karski


W Cieszynie razem obradowały synody dwóch Kościołów ewangelickich w Polsce: luterańskiego i reformowanego. Oba gremia ogłosiły wspólne przesłanie na jubileusz 500 lat reformacji, w którym deklarują gotowość zacieśnienia współpracy w zakresie świadectwa wiary, wspólnoty Ludu Bożego, posługi potrzebującym i głoszenia Słowa Bożego z modlitwą.

Synody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego obradowały równolegle od 14 do 16 października. 15 października w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza odbyło się wspólne posiedzenie, podczas którego wygłoszone zostały wykłady na temat relacji luterańsko-reformowanych, odbyła się dyskusja panelowa na ten temat, a na koniec prezesi obu synodów – Ewa Jóźwiak i ks. Grzegorz Giemza – podpisali i odczytali wspólne przesłanie tych gremiów na jubileusz 500 lat reformacji. Tekst tego przesłania został wcześniej przyjęty przez oba synody w osobnych głosowaniach.

W przesłaniu czytamy m.in.: „Czas Jubileuszu stawia również przed nami nowe wyzwania. Deklarujemy gotowość zacieśnienia współpracy w zakresie świadectwa wiary (martyria), wspólnoty Ludu Bożego (koinonia), posługi potrzebującym (diakonia) i głoszenia Słowa Bożego z modlitwą (leiturgia). Chcemy, aby ten rok świętowania był czasem urzeczywistniania prawdy o Kościele stale reformującym się według Słowa Bożego, który odpowiedzialnie reaguje na wyzwania współczesności i nieustannie niesie całemu światu poselstwo Ewangelii. Mamy nadzieję, że stanie się on też znaczącym impulsem ekumenicznym w życiu chrześcijan. Patrząc zarówno na wspólne dziedzictwo, jak i różne drogi, którymi szliśmy w przeszłości, będziemy mogli coraz wyraźniej podkreślać konieczność wspólnego świadectwa w duchu pojednanej różnorodności”.

Ponadto na oddzielnych obradach oba synody pracowały nad bieżącymi sprawami swoich Kościołów. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego m.in. zatwierdził budżet na 2017 r., uchwalił nowe przepisy dyscyplinarne oraz dokonał zmian w Pragmatyce Służbowej, które poszerzają kompetencje diakonów o możliwość sprawowania Sakramentu Ołtarza. Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego również przyjął budżet na przyszły rok, a także dyskutował na temat problemu mowy nienawiści.

Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Ewangelicko-Reformowany są członkami Polskiej Rady Ekumenicznej od dnia jej założenia w 1946 r.

mk


Czytaj:
pełny tekst przesłania obu synodów