Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Warszawskie obchody Tygodnia Ekumenicznego

1 lutego 2012

Nie wiem, kiedy będzie pełna jedność. Bóg to wie. Ale chodzi o to, byśmy się miłowali, zmieniali atmosferę – powiedział bp Bronisław Dembowski podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie.

Warszawskie nabożeństwa w ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywały się, jak co roku, we wszystkich świątyniach Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), a także w kościołach rzymskokatolickich i adwentystycznym. Uczestniczyli w nich wierni i duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich. Obecni byli m.in. zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w PRE, a także biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego.

W tym roku podczas Tygodnia wspominano w sposób szczególny 50. rocznicę wspólnych nabożeństw ekumenicznych z udziałem Kościoła Rzymskokatolickiego. Przypomnijmy: 10 stycznia 1962 r. zostało odprawione w warszawskim kościele św. Marcina pierwsze w rzymskokatolickiej świątyni w Polsce nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli innych wyznań. Dwanaście dni później miała miejsce rewizyta: na nabożeństwie ekumenicznym w kościele luterańskim Św. Trójcy obecni byli reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego.

Obie świątynie były w następnych latach miejscami wielu nabożeństw ekumenicznych – także podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Pokażcie, jaki ma być ekumenizm

Nabożeństwo w kościele św. Marcina odbyło się 19 stycznia i zgromadziło wiele osób związanych z warszawskim życiem ekumenicznym. Nabożeństwu przewodniczył rzymskokatolicki metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Obecni byli członkowie zarządu PRE: bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także przedstawiciele wszystkich Kościołów i organizacji zrzeszonych w PRE oraz innych Kościołów.

Kazanie wygłosił ks. Doroteusz Sawicki z Kościoła Prawosławnego. Zwrócił uwagę, że ciągle daleko jest do jedności chrześcijan. – Dalej jesteśmy przecież podzieleni. Kłócimy się. Niejednokrotnie rywalizujemy. Bardzo rzadko wznosimy się ponad wyznaniowe granice – mówił. Przypomniał jednak, że spory wśród chrześcijan miały miejsce już od czasów apostolskich i były rozwiązywane z większymi bądź mniejszymi sukcesami. – W świetle powyższego obrazu mam coraz większe przekonanie, że nie jest z nami tak źle. Oni walczyli o jedność chrześcijaństwa i my walczymy. Oni mieli sukcesy i porażki. Podobnie i my – mówił prawosławny duchowny.

Ks. Sawicki podkreślił również, że mimo wielu porażek współczesny dialog ekumeniczny jest czymś, czego chcieliby ludzie doświadczający realnej dyskryminacji i nietolerancji – od ofiar Auschwitz po współcześnie prześladowanych. – Zbyt szybko zapominamy o stosach, wojnach religijnych, rzeziach, deportacjach, krucjatach. Krwawa przeszłość to jeden z wariantów przyszłości, która może nastać jeśli nie będziemy jej świadomie kreować. Nie krytykować, a kreować. Jeśli nie podoba ci się dzisiejszy ekumenizm, to przyjdź i pokaż jakim ma być – mówił.

Słowa pozdrowienia w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej przekazał jej wiceprezes bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. – Dochodzenie do jedności to słuchanie – przede wszystkim naszego Zbawiciela, ale i tego drugiego, z innego Kościoła – mówił. Chrześcijanom różnych wyznań życzył, aby się wzajemnie słuchali, a nie wygłaszali monologi.

Głos zabrał również emerytowany bp Bronisław Dembowski z Kościoła Rzymskokatolickiego, który uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym 50 lat temu. Jak zauważył, przez te lata dokonał się ogromny postęp w stosunkach ekumenicznych. – Gdy w 1961 r. byłem na nabożeństwie w kościele luterańskim Św. Trójcy, to nie wiedziałem, czy wolno mi się tam modlić, czy mnie za to nie zasuspendują – opowiadał. – Nie wiem, kiedy będzie pełna jedność. Bóg to wie. Ale chodzi o to, byśmy się miłowali, zmieniali atmosferę – powiedział emerytowany hierarcha. Zostało to przyjęte oklaskami.

Nasza ekumeniczna wrażliwość mogłaby być większa

Centralne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie odbyło się 22 stycznia w luterańskim kościele Św. Trójcy. Podobnie, jak w kościele św. Marcina, przybyli na nie duchowni i wierni Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (w tym pięciu zwierzchników Kościołów), a także Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych Kościołów.

Kazanie wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu. Podkreślił znaczenie pokoju dla chrześcijan, którzy współcześnie padają ofiarami prześladowań religijnych, a przez wieki sami się wzajemnie prześladowali. – Spotykamy jeszcze stereotypy polegające choćby na utożsamianiu wyznania z narodowością. Nasza ekumeniczna wrażliwość mogłaby być z pewnością większa. Ale dzięki Bogu jest postęp i stale przyśpieszamy kroku. To sprawia, że nasz polski mur uprzedzeń, wynikających z odmiennego wyznawania wiary, robi się coraz mniejszy. Jestem przekonany, że pewnego dnia zniknie całkowicie – mówił. Podkreślił też, że pokój, który daje Jezus, wychodzi poza własne ja, ma wymiar wspólnotowy.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej – podobnie jak w kościele św. Marcina – głos zabrał bp Jerzy Samiec. – Mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli dzisiaj podpisać dokument ekumeniczny o małżeństwach mieszanych wyznaniowo. Niestety, trzeba jeszcze na to poczekać – powiedział. Podkreślił, że chrześcijanie powinni dążyć do tego, aby się bardziej kochać i rozumieć. Zaapelował też, aby w programach nauczania religii katolickiej znalazły się informacje o innych Kościołach. To, zdaniem bp. Samca, zmniejszyłoby wiele nieprzyjemnych sytuacji, z jakimi spotykają się przedstawiciele mniejszościowych wyznań w Polsce.

Warszawskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan od wielu już lat rozciągnięte są na cały styczeń i początek lutego. Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne odbyło się 2 stycznia w kościele luterańskim Wniebowstąpienia Pańskiego, ostatnie będzie miało miejsce 5 lutego w kościele rzymskokatolickim w podwarszawskich Ząbkach.

Michał Karski

Wkrótce fotorelacja z warszawskich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

__________________

Czytaj: tekst kazania wygłoszonego przez ks. Doroteusza Sawickiego w kościele św. Marcina