Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Święto Przemienienia Pańskiego na Górze Grabarce

21 sierpnia 2023 Święto Przemienienia Pańskiego na Górze Grabarce

Obchody święta Przemienienia Pańskiego na Górze Grabarce (fot. Jarosław Charkiewicz)

 

Święto Przemienienia Pańskiego to jedno z dwunastu głównych świąt roku liturgicznego w Kościele Prawosławnym. Szczególnie uroczyście obchodzone jest w monasterze św. św. Marty i Marii na Górze Grabarce, nazywanej sercem prawosławia w Polsce. Co roku gromadzi wielu pielgrzymów z Polski i zagranicy. Podobnie było w tym roku.

Święto Przemienienia Pańskiego obchodzone jest 6/19 sierpnia. Od 17 sierpnia na Górę Grabarkę zaczęli przybywać pielgrzymi z Warszawy, Białegostoku, Jabłecznej, Sokółki, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz i okolicznych miejscowości. Siemiatycze stały się punktem wyjścia pielgrzymek służb mundurowych, wiernych z Brukseli oraz Światowego Zgromadzenia Młodzieży Prawosławnej, które odbywało się w Supraślu. Na Grabarkę dotarła też rowerowa pielgrzymka z Warszawy.

W wigilię święta Przemienienia Pańskiego o godz. 17:30 przed ołtarzem polowym miało miejsce powitanie biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, na czele ze zwierzchnikiem Kościoła metropolitą Sawą. Słowa powitania przekazała przełożona monasteru ihumenia Hermiona.

Metropolita Sawa wyraził wdzięczność Bogu za to, że po raz kolejny pozwolił zebrać się w tym szczególnym miejscu w celu przeżycia swojej przemiany. Jak mówił, przemianie człowieka sprzyja obcowanie ze świętością i właśnie w tym zamyka się sens przebywania na świętej Górze Grabarce. Szczególnie gorąco prawosławny hierarcha przywitał pielgrzymów, wśród których bardzo wielu było młodych ludzi i dzieci.

Przez cały wieczór, noc i poranek były odprawiane nabożeństwa, podczas których modlili się liczni wierni. O godz. 23:00 na monasterskim cmentarzu odczytano akatyst za zmarłych. O godz. 1:00, 4:00 i 6:30 sprawowane były św. liturgie.

Centralną liturgię celebrował metropolita Sawa w asyście episkopatu i duchowieństwa. Kazanie wygłosił ks. prot. Jan Awksietijuk. Kaznodzieja podkreślił, że uczniowie w obecności przemienionego Chrystusa i starotestamentowych proroków poczuli się bezpiecznie. Słowa Boga Ojca „Jego słuchajcie” słyszane z obłoku nakazują apostołom, a za nimi wszystkim wiernym, posłuszeństwo Chrystusowi i wypełnianie woli Bożej zgodnie z Ewangelią. Szczęśliwym może i chce uczynić człowieka jedynie Chrystus proponując wybór drogi, którą jest On sam. Główna liturgia wieńcząca uroczystości zakończyła się procesją wokół monasterskiej świątyni i poświęceniem przyniesionych przez wiernych owoców.

Podczas uroczystości śpiewał połączony chór studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Na zakończenie uroczystości metropolita Sawa podkreślił, że dzięki obecności na Grabarce człowiek odchodzi przemieniony uświęcając następnie otaczający go świat. Hierarcha zaapelował, by nie szczędzić duchowych wysiłków, pokłonów, modlitwy, postu, by nie szukać wygody, okazywać miłość i szacunek. Wtedy mniej będzie zła, wewnętrznych konfliktów i wojen. Podziękował też wszystkim za udział i organizację tego wydarzenia.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

źródło: orthodox.pl

 

Więcej o sierpniowych świętach w Kościele Starokatolickim Mariawitów i Kościele Prawosławnym tutaj