Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Struktura wyznaniowa w Polsce

15 kwietnia 2013

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Są wśród nich również dane dotyczące przynależności wyznaniowej mieszkańców Polski.

Opracowanie GUS przedstawia wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, który został przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Po raz pierwszy od 1931 r. w formularzu spisowym pojawiło się pytanie o przynależność wyznaniową. Miało ono charakter dobrowolny, osoby spisywane mogły odmówić odpowiedzi (uczyniło tak 7,1% ludności).

Przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego zadeklarowało 33,7 mln osób (87,58% ogółu ludności). Z członków Polskiej Rady Ekumenicznej Kościół Prawosławny liczy 156 tys. wiernych (0,41%), Kościół Ewangelicko-Augsburski 71 tys. (0,18%), zaś Kościół Starokatolicki Mariawitów 10 tys. (0,03%). Liczebność pozostałych czterech Kościołów członkowskich PRE (Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego i Polskokatolickiego) nie została w opracowaniu GUS podana. Kościoły te wliczono do pozostałych wyznań religijnych, do których przynależność deklaruje mniej niż 10 tys. osób.

Podano natomiast liczebność trzech innych wyznań. Związek Wyznania Świadków Jehowy liczy 137 tys. wiernych (0,36% ogółu ludności), Kościół Greckokatolicki 33 tys. (0,09%), a Kościół Zielonoświątkowy 26 tys. (0,07%). 929 tys. osób (2,41% ogółu ludności) zadeklarowało, że nie należy do żadnego wyznania.

Spis powszechny z 2011 r. wykorzystał dane z rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej oraz informacje uzyskane od respondentów. Te drugie były zbierane w badaniu pełnym oraz reprezentacyjnym. Pełne objęło wszystkich mieszkańców Polski, którzy odpowiadali na 16 pytań, weryfikując dane administracji publicznej. Do badania reprezentacyjnego wylosowano próbę 20% mieszkań w skali kraju. Formularz tego badania zawierał ponad 120 pytań. Dotyczyły one danych, których nie można było pozyskać z rejestrów i systemów informacyjnych. Pytanie o wyznanie znalazło się właśnie w badaniu reprezentacyjnym.

„Bezprecedensowa wielkość próby losowej mieszkań zastosowanej w spisie 2011, dobieranej z ponad 70 tys. warstw obejmujących wszystkie gminy w kraju, zagwarantowała reprezentatywne wyniki spisu począwszy od poziomu powiatu. Wyniki spisu 2011 wyprowadzone na podstawie badania reprezentacyjnego powinny być zawsze prezentowane wraz z błędami precyzji. Pozyskane dla 20% ludności informacje, zawierają obszerny pod względem przedmiotowym zakres danych, które po uogólnieniu na całą populację pozwalają na szeroką charakterystykę demograficzną, społeczną i ekonomiczną ludności, gospodarstw domowych oraz rodzin” – czytamy w GUS-owskim omówieniu spisu powszechnego.

mk

___________________

Poniżej tabela prezentująca deklarowaną przynależność wyznaniową w spisie powszechnym (źródło: „Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 99; opracowanie do pobrania tutaj)