Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Raport Komisji Kościół i Społeczeństwo

4 czerwca 2013

Raport 2012 Komisji Kosciol i Spoleczenstwo Konferencji Kosciolow EuropejskichKomisja Kościół i Społeczeństwo Konferencji Kościołów Europejskich wydała raport ze swojej działalności w 2012 r. Można w nim znaleźć wiele informacji na temat funkcjonowania i inicjatyw tej ważnej ekumenicznej instytucji.

Komisja Kościół i Społeczeństwo jest jedną z trzech komisji Konferencji Kościołów Europejskich. Zajmuje się kontaktami z instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy i innych międzynarodowych organizacji. Wzmacnia wspólne świadectwo Kościołów w instytucjach i społeczeństwach europejskich.

Komisja zajmuje się różnorodnymi problemami, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Obecnie przy Komisji działa sześć grup roboczych do spraw: edukacji, legislacji, globalizacji, bioetyki i biotechnologii, praw człowieka oraz kwestii społecznych.

Tytuł raportu za 2012 r. brzmi „Być obywatelem chrześcijaninem – co to znaczy dla społeczeństwa europejskiego?”. Znajdują się w nim m.in. sprawozdania z działalności Komisji w sprawach kryzysu, praw człowieka, „ulepszania ludzi” (human enhancement). Przedstawiono również kalendarium pracy Komisji oraz sylwetkę Kathariny von Schnurbein, która od stycznia 2012 r. jest doradczynią Komisji Europejskiej do spraw dialogu z religiami i niekonfesyjnymi organizacjami światopoglądowymi.

„W raporcie rocznym za rok 2012 położony został nacisk na zagadnienia związane z integracją europejską oraz bioetyką. Właśnie w tych obszarach poświęcono wiele energii na wspólną refleksję Kościołów oraz dialog z instytucjami europejskimi i innymi partnerami” – napisał we wstępie do raportu ks. Rüdiger Noll, dyrektor Komisji Kościół i Społeczeństwo.

mk

__________________

Raport można pobrać tutaj