Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Przedstawiciele Kościołów o tegorocznym Tygodniu Ekumenicznym

16 stycznia 2012

Uczestnicy konferencji prasowej (fot. mk)

Ten tekst jest źródłem radości i zachęty w trudnych czasach kryzysu – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz o materiałach na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, które po raz pierwszy w historii przygotowali chrześcijanie z Polski.

Konferencja prasowa związana z tegorocznym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyła się 12 stycznia w Centrum Luterańskim w Warszawie. O Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan i dialogu ekumenicznym w Polsce opowiadali przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Kościoła Rzymskokatolickiego.

Ze strony PRE obecni byli jej prezes abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, sekretarz bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego oraz dyrektor ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół Rzymskokatolicki reprezentowali członkowie Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu: jej przewodniczący bp Krzysztof Nitkiewicz oraz sekretarz ks. Sławomir Pawłowski.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma wyjątkowy charakter z dwóch względów – zauważył ks. Ireneusz Lukas. – Pierwszy raz w historii materiały do Tygodnia, z których korzystać będą chrześcijanie na całym świecie, przygotowali reprezentanci polskich Kościołów – mówił.

Drugim powodem wyjątkowości tegorocznych obchodów są dwie ważne rocznice dla polskiego ekumenizmu: 70 lat od ukształtowania się Tymczasowej Rady Ekumenicznej oraz 50 lat od pierwszego nabożeństwa ekumenicznego w rzymskokatolickiej świątyni w Polsce. 10 stycznia 1962 r. w warszawskim kościele św. Marcina odbyło się nabożeństwo z udziałem reprezentantów innych wyznań chrześcijańskich. – Pragnę zauważyć, że było to kilka miesięcy przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II – podkreślił ks. Sławomir Pawłowski.

Bp Edward Puślecki opowiedział o pracach nad przygotowaniem materiałów. – Po dziesięciu latach współpracy Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego przy tłumaczeniu kolejnych broszur na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, czuliśmy się na tyle silni, by stwierdzić, że możemy razem przygotować materiały dla całego świata – mówił.

Opowiadał o wykluwaniu się tematyki Tygodnia („Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”). W roku wielkich imprez sportowych – Igrzysk Olimpijskich i piłkarskich Mistrzostw Europy – będzie wielu zwycięzców i zwyciężonych. Zdecydowano się nawiązać do tematyki zwycięstwa, co w kontekście chrześcijańskim odnosi się do zwycięstwa Jezusa Chrystusa.

W czasie kolejnych etapów prac nad tekstami i konsultacji w międzynarodowym gronie okazało się, że u różnych narodów temat zwycięstwa powoduje różne konotacje. – Dla Niemców czy Anglików jest to trudny temat, może na przykład przywoływać złe skojarzenia z czasami kolonializmu – tłumaczył bp Puślecki.

Ten tekst jest źródłem radości i zachęty w trudnych czasach kryzysu – mówił prezes PRE abp Jeremiasz o materiałach na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podkreślił też, że ich przygotowanie jest efektem dobrej sytuacji ekumenicznej w Polsce, która zaczęła się kształtować w latach 60. i 70. Wtedy to chrześcijanie różnych wyznań zaczęli przezwyciężać wzajemne stereotypy narosłe przez wieki. – Obecnie z Zachodu płyną oczekiwania wobec polskich chrześcijan. Jest tam widoczny pewien zachwyt kształtem polskiego chrześcijaństwa, jego powagi wobec wiary i wierności tradycji – zauważył abp Jeremiasz.

Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu bp Krzysztof Nitkiewicz opowiadał o pracach Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. – Cieszę się, że po wielu latach pracy Komisji jest gotowy dokument o małżeństwach mieszanych wyznaniowo. W Kościele Rzymskokatolickim potrzebne jest jeszcze jego zatwierdzenie przez Watykan – mówił. Pytany, kiedy można się tego spodziewać, odpowiedział: – Znając procedury watykańskie, to trochę poczekamy na odpowiedź.

O dokument i stosunek do niego Kościoła Prawosławnego pytany był abp Jeremiasz. – Kościół Prawosławny ma pewne zastrzeżenia co do tego dokumentu, ale jest to kwestia redakcji. Nie powinno być z tym problemu – mówił prawosławny hierarcha.

Bp Nitkiewicz zauważył, że oprócz dokumentu o małżeństwach mieszanych wyznaniowo Komisja ds. Dialogu przygotowuje dwa inne – na temat wolnej niedzieli oraz ochrony stworzenia. Prace nad materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan również wpisują się w działalność Komisji.

Podczas konferencji prasowej mówiono też o zainteresowaniu wśród Kościołów materiałami na Tydzień Modlitw. – W Kościele Rzymskokatolickim rozchodzi się 7 tys. broszur. Parafii jest 20 tys. – mówił ks. Sławomir Pawłowski. – W Polskiej Radzie Ekumenicznej czujemy ogromny niedosyt zainteresowaniem broszurami wśród Kościołów członkowskich. Ale obserwujemy również, że zainteresowanie to rośnie, także przez naszą stronę internetową, gdzie udostępniliśmy te materiały – powiedział dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas.

Michał Karski

_____________________

Czytaj więcej: