Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obrady Soboru prawosławnego

31 marca 2011

fot. mk

W siedzibie prawosławnego metropolity Warszawy i całej Polski odbyła się wiosenna sesja św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Podczas obrad przedyskutowano problematykę krajową i zagraniczną oraz podjęto szereg decyzji.

Sesja Soboru miała miejsce 28 marca. Obradom przewodniczył metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Omówione zostały kwestie zewnętrzne i wewnętrzne dla Kościoła.

Wśród zagadnień zewnętrznych biskupi prawosławni zapoznali się i omówili problemy dotyczące życia cerkiewnego w patriarchatach: konstantynopolitańskim, moskiewskim, gruzińskim, serbskim i metropolii Kościoła amerykańskiego. Zapoznano się także z problematyką wynikającą ze sprawozdań z wyjazdów zagranicznych, m.in.: międzynarodowej konsultacji w sprawie ruchu ekumenicznego w kształceniu teologicznym i życiu Kościoła (Sibiu 9-12 listopada 2010 r.); Europejskiego Sympozjum „Zachowanie stworzenia – wyzwania i szanse dla zaangażowania kościelnego w sprawach dotyczących klimatu i środowiska naturalnego”, zorganizowanego przez Kościół Ewangelicki Westfalii we współpracy w Polską Radą Ekumeniczną (Schwerte, 26-29 października 2010 r., pisaliśmy o tym tutaj); Międzynarodowej Prawosławnej Komisji Przygotowawczej do Soboru Ogólnoprawosławnego (Chambésy, 21-27 lutego 2011 r.).

Biskupi przyjęli też szereg decyzji związanych z wewnętrznym życiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wysłuchano sprawozdań z życia wszystkich diecezji za rok 2010 i oceniono aktualny stan życia cerkiewnego w Polsce. Omówiono bieżące sprawy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Przyjęto sprawozdanie z prac komisji prawosławno-rzymskokatolickiej i oceniono rezultat tych prac. Postanowiono przekazać materialną pomoc na potrzeby Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, związaną z należytym utrzymaniem tego szczególnego miejsca. Postanowiono również przekazać materialną pomoc dla Towarzystwa Biblijnego w Polsce na rozpowszechnianie Pisma Świętego. W związku z aktualną sytuacją międzynarodową ustanowiono 22 maja dniem modlitwy w intencji pokoju – zachęcały do tego Światowa Rada Kościołów i Polska Rada Ekumeniczna (pisaliśmy o tym tutaj).

W związku z pierwszą rocznicą tragicznej śmierci prezydenta Polski i abp. Mirona (Prawosławnego Ordynariusza WP), którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, ustalono, iż centralne nabożeństwo żałobne odbędzie się 9 kwietnia o godz. 9:00 w Supraślu. 19 kwietnia metropolita Sawa celebrować będzie św. Liturgię w soborze św. Trójcy w Hajnówce i poświęci tablicę upamiętniającą abp. Mirona.

Sobór podjął decyzje o przyznaniu nagród z okazji święta Paschy: krzyża z ozdobami, palicy, protojerejstwa, arcydiakoństwa oraz orderu św. Marii Magdaleny II i III stopnia. Wyznaczono też ogólnometropolitalne kwesty na potrzeby poszczególnych parafii.

źródło: cerkiew.pl