Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obradowało Zgromadzenie Ogólne ŚRK

11 listopada 2013

Zgromadzenie Ogolne Swiatowej Rady Kosciolow, Pusan 2013Misja, jedność, sprawiedliwość i pokój były głównymi zagadnieniami omawianymi podczas zakończonego właśnie Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów. Wybrano również gremia kierownicze tej największej na świecie organizacji ekumenicznej.

Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów (ŚRK) obradowało od 30 października do 8 listopada w Pusan w Korei Południowej. Wzięło w nim udział ok. 3 tys. osób – delegatów Kościołów, członków obsługi, stewardów, tłumaczy. Reprezentowali oni ponad 300 Kościołów z ponad 100 krajów. Polskie Kościoły reprezentowali w Pusan: ks. Piotr Gaś z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Artur Aleksiejuk, Marta Całpińska i Jarosław Charkiewicz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz ks. Ioan L. Jebelean z Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii, który reprezentował jednocześnie Kościół Polskokatolicki.

Hasłem tegorocznego Zgromadzenia były słowa: „Boże życia, prowadź nas do sprawiedliwości i pokoju”. Podczas sesji plenarnych uczestnicy debatowali m.in. na temat misji, jedności, sprawiedliwości i pokoju. Problem sprawiedliwości był rozpatrywany w różnych kontekstach: ekonomicznym, ekologicznym, praw człowieka, godności ludzkiej, dyskryminacji płciowej i przemocy wobec kobiet (tzw. gender injustice), problemu HIV i AIDS, niepełnosprawności.

Zgromadzenie przyjęło szereg oświadczeń i innych dokumentów, m.in. na temat jedności chrześcijan, praw człowieka bezpaństwowców, upolityczniania religii i praw mniejszości religijnych, sprawiedliwego pokoju, autochtonów, zmian klimatycznych, 100-lecia ludobójstwa na Ormianach. Przyjęto też dokumenty odnoszące się do trudnej sytuacji w niektórych miejscach świata, takich jak Demokratyczna Republika Konga, Półwysep Koreański, Sudan Południowy, Bliski Wschód, Stany Zjednoczone i Kuba.

Delegaci zebrani w Pusan wybrali ośmioro prezydentów Światowej Rady Kościołów. Ich zadaniem jest promowanie ekumenizmu i objaśnianie prac ŚRK w poszczególnych regionach świata. Z urzędu zasiadają też w Komitecie Naczelnym. Prezydentami zostali: ks. Mary Anne Plaatjies van Huffel (Zjednoczony Kościół Reformowany w RPA), ks. Sang Chang (Kościół Prezbiteriański w Korei Południowej), abp Anders Wejryd (luterański Kościół Szwecji), ks. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado (Kościół Prezbiteriański w Kolumbii), bp Mark MacDonald (Kościół Anglikański Kanady), ks. Mele’ana Puloka (Wolny Kościół Wesleyański Tonga), patriarcha Jan X (Kościół Grecko-Prawosławny Antiochii) oraz patriarcha Karekin II (Apostolski Kościół Ormiański).

Wybrano również 150-osobowy Komitet Naczelny ŚRK, który jest najwyższą władzą organizacji między Zgromadzeniami Ogólnymi. W jego skład wszedł jeden Polak – ks. dr Artur Aleksiejuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Struktura nowego Komitetu Naczelnego wygląda następująco: 39% kobiet i 61% mężczyzn, 13% młodzieży, 5% autochtonów, 2% niepełnosprawnych, 68% duchownych i 32% świeckich. Komitet na swojego moderatora wybrał dr Agnes Abuom z Kościoła Anglikańskiego w Kenii. To pierwsza kobieta i pierwsza osoba z Afryki na tym stanowisku. Wicemoderatorami zostali bp Mary Ann Swenson ze Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w USA oraz prof. Gennadios z Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Światowej Rady Kościołów. Odbywa się co 7–8 lat. Dokonuje oceny pracy ŚRK, określa jej ogólne kierunki działań, wydaje oświadczenia i wybiera nowy skład Komitetu Naczelnego, który zarządza ŚRK pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi.

Światowa Rada Kościołów zrzesza obecnie 345 Kościołów członkowskich ze wszystkich kontynentów. Wśród nich są cztery polskie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Polska Rada Ekumeniczna posiada status rady stowarzyszonej z ŚRK.

Michał Karski

 

__________________

Teksty dokumentów przyjętych podczas Zgromadzenia Ogólnego w Pusan można znaleźć tutaj