Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Obradowała Komisja mariawicko-rzymskokatolicka

10 października 2008

W Płocku odbyło się 21. posiedzenie Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem Rzymskokatolickim. Podczas obrad ustalono m.in. ostateczną wersję dwóch wspólnych dokumentów.

Posiedzenie odbyło się 9 października w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Wzięli w nim udział: ze strony mariawickiej Biskup Naczelny Kościoła Maria Ludwik Jabłoński (współprzewodniczący Komisji), ks. prof. Maria Paweł Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dróźdż, a ze strony rzymskokatolickiej bp Bronisław Dembowski (współprzewodniczący Komisji), ks. prof. Henryk Seweryniak i ks. prof. Ireneusz Mroczkowski.

W toku zebrania ustalono ostateczną wersję dwóch dokumentów: „Dwustronna refleksja o treściach objawień Matki Marii Franciszki Kozłowskiej dotyczących Dzieła Wielkiego Miłosierdzia” oraz „Ze źródeł kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903-1904”. Podjęto problem zniekształceń tekstu objawień Marii Franciszki Kozłowskiej, zamieszczonych w dokumencie Świętego Oficjum z 1904 r. Zamknięto badania historyczne prowadzone w ramach Komisji. Strona mariawicka przedstawiła własną ocenę petycji bp. Jerzego Szembeka.

Ustalono, że następne spotkanie, na którym zostanie podjęta sprawa uroczystego zakończenia prac Komisji w maju 2009 roku, odbędzie się 4 marca 2009 r. w domu bp. Bronisława Dembowskiego we Włocławku.

Zebranie zakończono modlitwą i obiadem.

źródło: mariawita.pl