Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

List Zarządu PRE do patriarchy Cyryla

1 lutego 2009

List Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej do metropolity Cyryla (Kirylla) w związku z jego wyborem na patriarchę Moskwy i Wszechrusi.

 

POLSKA RADA EKUMENICZNA
ul. Willowa 1, 00-790 Warszawa
e-mail: pre@pre.pl

Jego Świątobliwość
KIRYLL
Patriarcha Moskiewski i całej Rusi
Moskwa

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej składamy niniejszym Waszej Świątobliwości serdeczne życzenia w związku z wyborem na tron Patriarchów Moskiewskich i całej Rusi.

Łączymy się w radości tego wyboru z całym wielkim Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Wybór Waszej Świątobliwości posiada wielkie znaczenie również dla wszystkich Kościołów chrześcijańskich.

Życzymy Waszej Świątobliwości mocy sił fizycznych i duchowych w pełnieniu tej wielkiej służby. Bóg w Trójcy Jedynej niech wzmacnia Waszą Świątobliwość w nieustannym zwiastowaniu Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa w naszym ciągle jeszcze podzielonym świecie i w pracy na rzecz jedności wszystkich chrześcijan.

Łączymy się w modlitwie za Waszą Świątobliwość z wszystkimi wzywającymi Imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W imieniu Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej

Jeremiasz, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Janusz Jagucki, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Wice-Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

 

Warszawa, dn. 29 stycznia 2009 r.

____________

O wyborze metropolity Cyryla na patriarchę Moskwy i Wszechrusi pisaliśmy tutaj