Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Europejski Kurs Ekumeniczny

30 maja 2023 Europejski Kurs Ekumeniczny

(fot. Łukasz Leonkiewicz)

 

Przedstawiciele Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej wzięli udział w Europejskim Kursie Ekumenicznym, który był okazją do wymiany doświadczeń osób zaangażowanych w działalność ekumeniczną w różnych krajach Europy. Głównym tematem kursu była chrześcijańska radość. Dyskutowano też o konieczności poszukiwania dróg do pokoju.

Intensywny, dziesięciodniowy kurs odbył się od 15 do 24 maja w Centrum Studenckim w Josefstal w Niemczech i został zorganizowany przez Kościół Ewangelicko-Luterański w Bawarii. Europejski Kurs Ekumeniczny jest organizowany już od ponad pięćdziesięciu lat i daje możliwość wymiany doświadczeń zaangażowanych na polu ekumenicznym pracowników, duchownych i wolontariuszy z różnych wyznań chrześcijańskich oraz Kościołów w Europie.

Podczas kursu uczestnicy codziennie mieli możliwość wspólnej modlitwy, refleksji nad fragmentem Biblii, wspólnej pracy w grupach dyskusyjnych i uczestnictwa w warsztatach z zakresu edukacji ekumenicznej. Międzynarodowa grupa uczestników mogła też wymienić się praktycznymi doświadczeniami z życia w Kościele i w społeczeństwie. Kurs był również okazją do podzielenia się ze sobą nawzajem bogactwem tradycji i duchowości poszczególnych Kościołów.

Temat tegorocznego kursu brzmiał „Radujcie się zawsze w Panu (Flp 4,4) – chrześcijańska radość w obliczu krzyża” i odnosił się do aktualnych problemów i kwestii, które wpływają na europejskie myślenie chrześcijańskie. Podczas kursu dyskutowano o konieczności poszukiwania dróg do pokoju i o znaczeniu radości, która może dać oparcie i siłę. Radość ta różnie się wyraża w poszczególnych wyznaniach i religiach, co może być wzajemną inspiracją.

Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej reprezentowali w Josefstal: Ewa Śliwka i ks. Jan Kurko (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany) oraz ks. Radosław Kondraciuk i protodiakon Łukasz Leonkiewicz (Kościół Prawosławny).

Łukasz Leonkiewicz