Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna dyskusja o duszpasterstwie

30 stycznia 2017 Ekumeniczna dyskusja o duszpasterstwie

Od lewej: ks. Henryk Dąbrowski, ks. Michał Jabłoński, ks. Krzysztof Warchałowski, ks. Adam Misiejuk oraz ks. prof. Marek Tatar (fot. YouTube)

 

W ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie miało miejsce Akademickie Spotkanie Ekumeniczne, którego częścią była konferencja na temat wyzwań współczesnego duszpasterstwa. Wśród prelegentów znaleźli się duchowni różnych wyznań.

Spotkanie odbyło się 17 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-praskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów mniejszościowych: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Prawosławnego i Starokatolickiego Mariawitów. Ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego obecny był m.in. wikariusz generalny diecezji warszawsko-praskiej bp Marek Solarczyk.

Konferencję otworzył rektor WSD ks. Krzysztof Warchałowski. Referaty wygłosili: ks. Henryk Dąbrowski (Kościół Polskokatolicki) na temat problemów duszpasterstwa diasporalnego, ks. Michał Jabłoński (Kościół Ewangelicko-Reformowany) na temat wyzwań stojących przed Kościołem niszowym, ks. Adam Misiejuk (Kościół Prawosławny) na temat wyzwań duszpasterstwa młodzieży oraz ks. prof. Marek Tatar (Kościół Rzymskokatolicki) na temat ignorancji w wierze. W dyskusji głos zabrał m.in. ks. Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Spotkanie zakończyło się nieszporami ekumenicznymi o jedność chrześcijan oraz wspólną kolacją.

 

Zobacz konferencję na temat wyzwań współczesnego duszpasterstwa