Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Andrzej Gontarek nowym biskupem Kościoła Polskokatolickiego

13 czerwca 2023

Biskup-elekt Andrzej Gontarek (fot. Michał Karski)

Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Lublinie ks. inf. Andrzej Gontarek został wybrany na nowego zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego i ordynariusza warszawskiego. Wybrano również trzech innych biskupów tego Kościoła.

27 kwietnia zmarł dotychczasowy zwierzchnik i jedyny biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP – Wiktor Wysoczański. 13 czerwca w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą obradował Synod Kościoła Polskokatolickiego w RP. Podczas posiedzenia wybrano czterech nowych biskupów.

Zwierzchnikiem Kościoła i biskupem diecezji warszawskiej został ks. inf. Andrzej Gontarek, proboszcz parafii w Lublinie i przewodniczący tamtejszego oddziału regionalnego Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Na biskupa diecezji wrocławskiej Synod wybrał ks. inf. Stanisława Bosego, zaś na biskupa diecezji krakowsko-częstochowskiej – ks. inf. Antoniego Normana. Obaj pełnili dotychczas funkcje administratora tych diecezji. Ponadto Synod wybrał na biskupa pomocniczego diecezji warszawskiej ks. Henryka Dąbrowskiego, proboszcza warszawskiej parafii katedralnej.

Biskup-elekt Andrzej Gontarek urodził się w 1970 r. Studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologii Uniwersytetu w Bernie. W 2021 r. obronił w ChAT pracę doktorską na temat „Eklezjotwórczy charakter Eucharystii w świetle teologii starokatolickiej”. Jest proboszczem Parafii Polskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie. Był wikariuszem biskupim i sekretarzem Rady Synodalnej. Po śmierci bp. Wysoczańskiego pełnił obowiązki zwierzchnika Kościoła, przewodniczącego Rady Synodalnej i ordynariusza diecezji warszawskiej. Angażował się również w prace Unii Utrechckiej. Jest pracownikiem naukowym ChAT oraz przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest żonaty, ma dwie córki.

Kościół Polskokatolicki w RP liczy ok. 18 tys. wiernych. Należy do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich. Jest również jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Biskup-elekt Andrzej Gontarek jako zwierzchnik Kościoła będzie z urzędu zasiadał w prezydium PRE.

 

Zobacz też: Kościół Polskokatolicki