Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Nagroda PRE dla Romana Michalaka

31 maja 2022

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki i bp Jerzy Samiec wręczają nagrodę PRE Romanowi Michalakowi (fot. ak)

 

Inicjator i prezes zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Roman Michalak został laureatem drugiej edycji nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej, przyznawanej za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. Nagroda została wręczona podczas obchodów 10-lecia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) została ustanowiona w 2020 r. Zgodnie z regulaminem „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. W pierwszej edycji kapituła nagrody, którą stanowi prezydium PRE, podjęła decyzję o nagrodzeniu ośmiu osób (pisaliśmy o tym tutaj).

Roman Michalak z nagrodą Polskiej Rady Ekumenicznej (fot. ak)

Laureatem drugiej edycji nagrody został Roman Michalak, inicjator, współtwórca i prezes zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW) – instytucji służącej kształceniu i integracji osób w wieku senioralnym, rozwojowi ich zainteresowań i praktycznych umiejętności, zaspokojeniu ich potrzeb duchowych, krzewieniu ekumenizmu i dialogicznej religijności. Patronat nad EUTW objęły Polska Rada Ekumeniczna i Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT).

Nagroda została wręczona podczas obchodów 10-lecia EUTW, które się odbyły 31 maja w siedzibie ChAT w Warszawie. „W dniu jubileuszu 10-tej rocznicy działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT, Polska Rada Ekumeniczna wyraża uznanie dla wszystkich Organizatorów i Słuchaczy, nagradzając Osobę, która była i jest jego spiritus movens. Tą osobą jest Pan Roman Michalak” – czytamy w tekście laudacji, który podczas uroczystości odczytał prezes PRE bp Andrzej Malicki.

W drugiej edycji nagrody kapituła postanowiła nagrodzić również dwie inne osoby: prof. Karola Karskiego, emerytowanego pracownika naukowego ChAT, ekumenistę i byłego pracownika PRE, a także Andrzeja Wójtowicza, byłego wieloletniego dyrektora PRE. Nagrody zostaną wręczone w terminie późniejszym.

 

Zobacz też: