Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Symbolika statuetki nagrody PRE

14 grudnia 2020

Statuetka nagrody Polskiej Rady Ekumenicznej

Na początku grudnia Polska Rada Ekumeniczna po raz pierwszy przyznała swoje nagrody za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie. W tym roku nagrodzono osiem osób. Laureaci otrzymają statuetki zaprojektowane specjalnie na tę okazję przez Alisę Temchenko.

Nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) została ustanowiona w tym roku. Zgodnie z regulaminem „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. Kapitułę nagrody stanowi prezydium PRE. Kapituła podjęła decyzję o nagrodzeniu w tym roku ośmiu osób: Danuty i Zbigniewa Baszkowskich, Pelagii i bp. M. Włodzimierza Jaworskich, abp. Alfonsa Nossola, metropolity Sawy, bp. Zdzisława Trandy i Krzysztofa Żuka (szerzej pisaliśmy o tym tutaj).

Statuetka

Na potrzeby nagrody PRE ukraińska rzeźbiarka i graficzka Alisa Temchenko zaprojektowała statuetkę, którą będą nagradzani laureaci. Statuetka składa się z czterech warstw szkła. Umieszczono na nich cztery kolorowe, nieregularne plamy, w ich centrum krzyż, a pod spodem cytat z Ewangelii Jana „Aby wszyscy byli jedno” (J 17,21a).

Symbolika statuetki odwołuje się do idei ruchu ekumenicznego. Cztery warstwy szkła i cztery plamy symbolizują różne tradycje chrześcijańskie. Szklane warstwy z jednej strony wskazują na istniejący podział, ale z drugiej strony są ze sobą sklejone, co nawiązuje do głównej idei ekumenii – jedności w różnorodności. Podobnie kolorowe plamy o różnych kolorach i kształtach tworzą wspólny harmonijny wizerunek – tak jak chrześcijanie różnych wyznań w swojej różnorodności tworzą Boży Kościół, Ciało Chrystusowe.

W centrum czterech plam znajduje się krzyż. Widać go wyraźnie tylko wtedy, gdy spojrzy się na wprost, równomiernie widząc wszystkie plamy. Gdy spojrzy się na niego pod kątem, czyli z perspektywy którejś z plam, jego obraz jest zniekształcony, nie widać go w całości.

Szkło symbolizuje czystość, a jaskrawe kolory plam – radość.