Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Ks. Semko Koroza wprowadzony w urząd biskupa Kościoła reformowanego

9 października 2022

Od lewej: bp Semko Koroza, bp Zoltán Balog, bp Marek Izdebski i bp Jan Cieślar (fot. Ewa Jóźwiak)

 

Przewodniczący Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Semko Koroza został wprowadzony w urząd biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. W uroczystym nabożeństwie z tej okazji wzięło udział liczne grono gości ekumenicznych, a także reprezentanci władz lokalnych.

Ks. Semko Koroza został wybrany na biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce przez Synod tego Kościoła podczas posiedzenia, które odbyło się 21 maja w Łodzi (pisaliśmy o tym tutaj). 8 października w łódzkim kościele ewangelicko-reformowanym odbyło się nabożeństwo, podczas którego został wprowadzony w urząd.

Aktu introdukcji nowego biskupa dokonał ustępujący biskup Kościoła ks. Marek Izdebski w asyście zwierzchnika diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp. Jana Cieślara oraz zwierzchnika diecezji naddunajskiej Węgierskiego Kościoła Reformowanego bp. Zoltána Baloga.

Kazanie wygłosił nowy biskup. – Tylko w Chrystusie uda się wyprostować wszystkie krzywe ścieżki, którymi chodzimy tak często i chętnie, zażegnać wszystkie niszczące jak rak społeczność Kościoła konflikty i usunąć spośród siebie tych, którzy są złem i czynią zło, a pozyskać z Bożej łaski i woli tych, którzy wspomogą nas w budowaniu na Bożą chwałę Jego Kościoła – powiedział bp Koroza.

W nabożeństwie udział wzięli liczni goście – przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego, partnerskich Kościołów zagranicznych, a także władz lokalnych. Obecni byli m.in. prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, zwierzchnik rzymskokatolickiej archidiecezji łódzkiej abp Grzegorz Ryś, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

Po nabożeństwie odbył się koncert oratoryjny kantat Jana Sebastiana Bacha. Wykonały je Orkiestra Kameralna Polish Camerata i Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

Bp Semko Koroza urodził się w 1965 r. W 1994 r. został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi, przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i wiceprezesem Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce jest jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako biskup Kościoła ks. Koroza z urzędu wejdzie w skład prezydium PRE.

źródło: reformowani.pl/własne

 

Zobacz też: Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP