Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Kościoły potępiają zbrojną agresję na Ukrainę

23 marca 2022 Kościoły potępiają zbrojną agresję na Ukrainę

(fot. ELG21/pixabay)

 

Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego określił rosyjskie działania wojenne w Ukrainie jako niegodziwe i niepojęte oraz wezwał władze Rosji do ich zaprzestania. To kolejny głos jednego z Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej potępiających zbrojną agresję rosyjskiego reżimu na Ukrainę.

Obradujący 22 marca w Warszawie Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przyjął uchwałę w sprawie wojny w Ukrainie. „Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (…) zwraca się z wezwaniem do władz Federacji Rosyjskiej, na czele z prezydentem, o zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie, postrzegając je jako niegodziwe i niepojęte. Trudno bowiem zrozumieć powody, dla których dwa bratnie, prawosławne, słowiańskie narody walczą ze sobą. Nie niszczmy tego, co pozostawili nam Ojcowie i Matki, począwszy od chrztu św. księcia Włodzimierza” – czytamy w uchwale.

Ponadto Sobór wyraził wdzięczność zwierzchnikowi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolicie Sawie za wcześniejsze skierowanie listu do zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarchy Cyryla z apelem o przyczynienie się do zakończenia działań wojennych prowadzonych przez armię rosyjską w Ukrainie i wyrażenie swojego sprzeciwu wobec przelewu krwi (czytaj: pełny tekst uchwały Soboru polskich biskupów prawosławnych).

Już wcześniej w sprawie zbrojnej agresji rosyjskiego reżimu na Ukrainę wypowiedziały się inne Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej. „Jest to niedopuszczalny akt agresji przeciw innemu państwu, bez względu na to, jak nazywa to Rosja. A także zburzenie pokoju w Europie, dla którego nie ma usprawiedliwienia” – napisał w imieniu Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce prezb. Marek Głodek.

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce nazwał agresję militarną Rosji przeciw Ukrainie nieusprawiedliwioną. „Nie ma alternatywy dla pokoju. Wojna jest przekleństwem, nigdy nie była i nie jest przestrzenią dobra. Wojna to wrogość, nienawiść i zamach na to, co składa się na dar życia” – podkreślono w oświadczeniu Konsystorza (czytaj: pełny tekst oświadczenia).

Rada Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce wyraziła swój jednoznaczny sprzeciw wobec działań militarnych Rosji i gróźb prezydenta tego kraju. „Jako naśladowcy Chrystusa potwierdzamy w tej sprawie swoje stanowisko, że z perspektywy biblijnej każda wojna jest grzechem, a od strony ludzkiej powinna być postrzegana za zbrodnię” – czytamy w oświadczeniu Rady (czytaj: pełny tekst oświadczenia).

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce wezwał wszystkich ludzi dobrej woli do szukania dróg pojednania. „Obserwując rozwój wydarzeń, dostrzegamy w nich przede wszystkim tragedię zwykłych ludzi, zmuszonych do doświadczania koszmaru wojny” – napisano w oświadczeniu Konsystorza (czytaj: pełny tekst oświadczenia).

Kościoły członkowskie wypowiedziały się również razem jako Polska Rada Ekumeniczna. W dwóch stanowiskach potępiły agresję zbrojną reżimu rosyjskiego na Ukrainę, zwróciły się do Kościołów w Rosji, społeczności międzynarodowej i wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie działań na rzecz pokoju, wyraziły swoją solidarność ze społeczeństwem ukraińskim oraz zaapelowały o włączenie się w działania pomocowe na rzecz poszkodowanych tą wojną (pełne teksty oświadczeń tutaj i tutaj). Ponadto Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej w swym komunikacie z ostatniego posiedzenia wyraża „stanowisko, że żadne powody polityczne nie usprawiedliwiają wojennej agresji, której ofiarą padło społeczeństwo i suwerenne państwo ukraińskie, oraz stanowczo odrzuca wypowiedzi patriarchy moskiewskiego w sprawie wojny na Ukrainie” (czytaj: pełny tekst komunikatu).

Wszystkie Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej włączyły się w działania pomocowe na rzecz osób poszkodowanych tą wojną. Oferują uchodźcom schronienie krótko- i długoterminowe, prowadzą zbiórki rzeczowe i finansowe, organizują transporty z pomocą humanitarną do Ukrainy (więcej o ich działaniach pomocowych tutaj).