Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja komisji i oddziałów PRE

3 marca 2020 Konferencja komisji i oddziałów PRE

(fot. Michał Karski)

 

W Warszawie odbyła się konferencja komisji i oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej. Jej uczestnicy dyskutowali o działalności ekumenicznej i sytuacji Kościołów mniejszościowych na różnych polach i w różnych regionach Polski.

Konferencja miała miejsce 3 marca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydium, biura, oddziałów regionalnych i komisji PRE.

W pierwszej części spotkania reprezentanci oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej opowiadali o inicjatywach ekumenicznych i sytuacji Kościołów mniejszościowych w regionach. Wskazywano m.in., że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się regularnie i często spotkania czy nabożeństwa w jego ramach odbywają się przez cały miesiąc. W niektórych miejscach problemem jest jednak frekwencja, możliwość głoszenia kazań w kościołach rzymskokatolickich przez kaznodziejów z innych Kościołów, a także brak chęci do współuczestnictwa przedstawicieli niektórych wyznań. W wielu miejscach organizowane są również nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy, a także ekumeniczne spotkania biblijne czy świąteczne.

Obok nabożeństw, konferencji i spotkań ekumenicznych opowiadano również o inicjatywach edukacyjnych. W Łodzi jesienią swoją działalność rozpoczęła Ekumeniczna Szkoła Biblijna – wspólna inicjatywa tamtejszego oddziału PRE i rzymskokatolickiej archidiecezji (pisaliśmy o tym tutaj). W Katowicach już od kilku lat funkcjonuje Akademia Ekumeniczna. Kolejny rok realizowany jest projekt „Lublin ekumeniczny” – cykl wydarzeń ekumenicznych w tym mieście, wspieranych przez samorząd. Na 2021 r. w ramach tego projektu planowany jest kongres ekumeniczny w Jerozolimie.

W drugiej części konferencji przedstawiono działalność komisji Polskiej Rady Ekumenicznej. Marek Masalski z komisji diakonijnej mówił o wyjeździe studyjnym członków komisji do Katowic (pisaliśmy o tym tutaj). Podkreślał również potrzebę współpracy z samorządem w zakresie pozyskiwania środków na działalność diakonijną. Ks. Adam Malina z komisji mediów opowiadał o renegocjacjach umów PRE z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Sebastian Madejski zaprezentował inicjatywy komisji młodzieżowej w minionych miesiącach. Wśród nich znalazły się: wizyta młodzieży różnych Kościołów w synagodze (pisaliśmy o tym tutaj), debata o ekumenizmie w Klubie Inteligencji Katolickiej (pisaliśmy o tym tutaj), organizacja modlitw w duchu Taizé i wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu (pisaliśmy o tym tutaj) czy ekumeniczne studia biblijne. Natomiast Elżbieta Byrtek z komisji wychowania chrześcijańskiego opowiadała o problemach związanych z nauczaniem religii Kościołów mniejszościowych w polskim systemie edukacji. Opowiadała również o VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym, które niedawno odbyło się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (pisaliśmy o tym tutaj).

mk

 

Fotorelacja z konferencji (fot. Michał Karski)