Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Bp Andrzej Malicki ponownie wybrany na zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce

30 czerwca 2022

Bp Andrzej Malicki (fot. PRE)

Konferencja Doroczna Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce wybrała zwierzchnika tego Kościoła. Został nim ponownie bp Andrzej Malicki, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce obradowała od 23 do 26 czerwca w Ełku pod hasłem „W drodze do… jedności i doskonałości”. Delegaci wybrali na nową, sześcioletnią kadencję superintendenta naczelnego (zwierzchnika) tego Kościoła. Został nim ponownie bp Andrzej Malicki, dotychczasowy superintendent naczelny i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Bp Andrzej Malicki urodził się w 1963 r. w Bydgoszczy. Ukończył teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższym Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie. W 1988 r. został ordynowany na diakona, a w 1991 r. na prezbitera Kościoła Metodystycznego w Polsce. Był pastorem parafii metodystycznych w Kielcach (1985–1997) i Katowicach (1997–2013). W 2013 r. został wybrany na superintendenta naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Od 2008 r. jest członkiem Europejskiej Rady Metodystycznej.

W latach 2017–2022 bp Andrzej Malicki pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Biblijnego w Polsce. W 2021 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Rady Ekumenicznej został wybrany na nowego prezesa tej ekumenicznej organizacji.

 

Czytaj: Ekumenizm nie może być tylko konwenansem (rozmowa z bp. Andrzejem Malickim po wyborze na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej)

 

Zobacz też: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce