Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Pojednanie w Europie

Polska Rada Ekumeniczna

Pojednanie w Europie

Grupa robocza

Spotkanie grupy roboczej projektu w Kijowie w 2018 r. (fot. ks. Ihor Shaban)

Aby odpowiedzialnie wdrażać projekt, powołano Międzykościelną Grupę Roboczą, w skład której początkowo wchodzili przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościołów Ewangelickich w Niemczech. Obecnie w skład Grupy wchodzą przedstawiciele Kościołów Ewangelickich, Kościoła Prawosławnego, Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego z czterech krajów: Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Polski.

 

Obecny skład grupy roboczej:

Białoruś

Niemcy

Polska

Ukraina