Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Pojednanie w Europie

Polska Rada Ekumeniczna

Pojednanie w Europie

Obóz młodzieżowy

W ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” planowany jest obóz młodzieżowy. Weźmie w nim udział czterdzieści osób w wieku 18–25 lat – po dziesięć z każdego kraju biorącego udział w projekcie. Spotkanie to ma służyć rozpowszechnieniu idei projektu wśród młodych ludzi.

Inspiracją dla tej inicjatywy było doświadczenie procesów powojennego pojednania francusko-niemieckiego i polsko-niemieckiego. To właśnie spotkania młodzieży z tych krajów przyczyniły się do polepszenia wzajemnych relacji pomiędzy całymi społeczeństwami.

Ze względu na pandemię COVID-19 termin obozu musiał zostać przełożony. Nowy termin zostanie podany, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiczna.