Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Pojednanie w Europie

Polska Rada Ekumeniczna

Pojednanie w Europie

Projekt

Posiedzenie grupy roboczej projektu w Kamieniu Ślaskim w 2016 r. (fot. mk)

Idea

Zadaniem i celem projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” jest doprowadzenie do wspólnego dialogu „przy jednym stole” zróżnicowane konfesyjnie Kościoły z Europy Środkowej i Wschodniej. Wzajemne słuchanie siebie jest pierwszym krokiem na drodze do poznawania się, lepszego zrozumienia i wzajemnej akceptacji. Drugi krok to dostrzeżenie bogactwa w historycznej różnorodności, w jakiej kształtowała się wiara chrześcijańska. Trzeci krok to wprowadzanie w życie wspólnych projektów i aktywności w poszczególnych krajach przez działające tam Kościoły.

Historia

Projekt  zainicjowany został w 1995 r. przez Niemiecko-Polską Komisję Kontaktów między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Ewangelickim Kościołem Niemiec, w „Haus der Stille” w Weitenhagen koło Greiswaldu. Został on następnie zaprezentowany podczas II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu w 1997 r. W kolejnych latach odbyło się szereg spotkań, konsultacji i konferencji organizowanych z udziałem partnerów z czterech krajów: Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy.

więcej o historii projektu

Grupa robocza

Aby odpowiedzialnie wdrażać projekt, powołano Międzykościelną Grupę Roboczą, w skład której początkowo wchodzili przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w PRE i Kościołów Ewangelickich w Niemczech. Obecnie w skład Grupy wchodzą przedstawiciele Kościołów Ewangelickich, Kościoła Prawosławnego, Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego z czterech krajów: Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Polski.

skład grupy roboczej