Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
Pojednanie w Europie

Polska Rada Ekumeniczna

Pojednanie w Europie

Swój i obcy | Einheimische und Fremde | Свой и чужой

„Wolność wędrowania człowieka z miejsca na miejsce przynależy do jego podstawowych praw osobowych”.

Zygfryd Glaeser

 

Kryzys migracyjny czy kryzys Europy?

Czy migracja na masową skalę jest czymś nowym w Europie i na świecie?
Czy przeżywamy kryzys migracyjny czy kryzys Europy?
Kto jest uchodźcą, migrantem, a kto już nim nie jest?
Jak postrzegamy potencjał i zagrożenia wynikające ze zmian społecznych?
Od czego uzależniamy i na czym opieramy swoje opinie na ten temat?
Jak na nową sytuację demograficzno-kulturową reagują poszczególne Kościoły?
Jak wygląda niemiecka „kultura powitania”, jak kultura polskiej gościnności, jaki jest biblijny model relacji z „obcymi”?
Jakimi metodami państwa, Kościoły i międzynarodowe organizacje rozwiązują problemy wynikające ze stale zmieniającej się struktury społeczeństw europejskich?
Jak przebiega i od czego może zależeć proces adaptacyjny w nowej „ojczyźnie”?
Jak konfrontacja z „obcością” wpływa na kształtowanie własnej tożsamości?
Do czego motywuje europejskich chrześcijan współczesne zróżnicowanie kulturowe i religijne Europy i jakie mogą być tego skutki?

 

W grudniu 2016 r. w Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja „Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa”. Została zorganizowana w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” prowadzonego m.in. przez Polską Radę Ekumeniczną. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele Kościołów różnych wyznań z Białorusi, Niemiec, Polski i Ukrainy.

Polska Rada Ekumeniczna prezentuje materiały pokonferencyjne w języku polskim, niemieckim i rosyjskim. Wprowadzają one czytelnika w obszar wielu ważnych pytań, ale także konkretnych doświadczeń społeczeństw zmagających się z sytuacją przemian demograficznych, społecznych, kulturowych i religijnych w Europie XXI w. Publikacja przedstawia szerokie spojrzenie na wielość skomplikowanych czynników związanych z tym, jak te procesy postrzegamy i rozumiemy, a w konsekwencji – jak je przyjmujemy i jak sobie z nimi radzimy.

Jako obywatele, członkowie Kościołów i jako całe społeczeństwa podejmujące odpowiedzialność za kształtowanie demokratycznej rzeczywistości we własnym kraju i w Europie, dzięki wymianie doświadczeń na płaszczyźnie narodowej i konfesyjnej możemy wspierać się wzajemnie oraz wypracowywać własne lub wspólne rozwiązania. Jednak jako chrześcijanie możemy postrzegać sprawy o wiele głębiej. Czy „Gość w dom” znaczy dla nas jeszcze „Bóg w dom”?

 

„Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa”
red. naukowa ks. prof. Zygfryd Glaeser, ks. dr Grzegorz Giemza
Wydawnictwo Warto, Warszawa 2017, 526 stron

Pobierz książkę