Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Zjednoczeni możemy przezwyciężać niesprawiedliwość

22 stycznia 2023 Zjednoczeni możemy przezwyciężać niesprawiedliwość

Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze lubelskiej (fot. Michał Karski)

 

– Tylko zjednoczeni możemy przezwyciężać niesprawiedliwość. Nasza jedność, i nie myślę tu o jedności organizacyjnej, tylko o jedności chrześcijan, musi być niewymuszona, autentyczna i widoczna, jeśli chcemy być wiarygodni w głoszeniu Ewangelii – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki podczas centralnego nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwo odbyło się 22 stycznia w rzymskokatolickiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Wzięli z nim udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich. Ze strony Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) obecni byli m.in.: prezes PRE bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), wiceprezes PRE bp Marek M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski), duchowni lubelscy: ks. Grzegorz Brudny (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki, przewodniczący Lubelskiego Oddziału PRE) i ks. Andrzej Łoś (Kościół Prawosławny), a także ks. Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz (Kościół Starokatolicki Mariawitów). Z Kościoła Rzymskokatolickiego w nabożeństwie udział wzięli m.in. metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, lubelski biskup pomocniczy Adam Bab, a także pracownicy sekcji ekumenizmu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ks. prof. Sławomir Pawłowski i ks. prof. Przemysław Kantyka.

Kazanie wygłosił bp Andrzej Malicki. Nawiązał w nim do głównego hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17). – Jeśli nie my, chrześcijanie, to pytam: kto może to miejsce na ziemi czynić lepszym, bardziej sprawiedliwym? Oto nasze powołanie i zadanie, które postawił przed nami Bóg. Ono nie ma barw konfesyjnych – mówił kaznodzieja. Podkreślił, że tylko zjednoczeni możemy przezwyciężać niesprawiedliwość. – Nasza jedność, i nie myślę tu o jedności organizacyjnej, tylko o jedności chrześcijan, musi być niewymuszona, autentyczna i widoczna, jeśli chcemy być wiarygodni w głoszeniu Ewangelii. Tę jedność w różnorodności tworzy ten sam Duch Święty, którego otrzymaliśmy na chrzcie – przekonywał. Prezes PRE przypominał, że chrześcijanie są posłani do tych, którzy potrzebują wsparcia, i dziękował za wsparcie okazane tym, którzy uciekają przed okrucieństwem wojny. – Oczywiście cennym jest oddawanie Bogu chwały w uczestniczeniu w życiu Kościoła, w pieśniach, modlitwach, w Słowie, w sercu. Ale tak naprawdę uczcisz Boga szukając Go w najmniejszych, tych, o których nikt nie pamięta, tych, którzy są gdzieś na marginesie – podkreślił metodystyczny duchowny.

W liturgii nabożeństwa wykorzystano propozycję Rady Kościołów Minnesoty, która przygotowała materiały do tegorocznych obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przy modlitwach błagalnych zanurzano kamienie w wodzie. W geście tym kamienie symbolizują to, co nas przygniata, winę, nienawiść. Woda zaś symbolizuje wodę chrztu i łzy pokuty.

Podczas nabożeństwa śpiewała schola wspólnoty Chemin Neuf, a także zespół młodzieży ukraińskiej z KUL. Na koniec nabożeństwa głos zabrał gospodarz miejsca abp Stanisław Budzik. – Brak jedności chrześcijan jawnie się sprzeciwia woli naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest zgorszeniem dla świata i szkodzi głoszeniu Ewangelii. Ekumenizm jest imperatywem chrześcijańskiego sumienia, oświeconego wiarą i napełnionego miłością – powiedział. Podkreślił też, że osiągnięcie pełnej jedności przerasta ludzkie siły i zdolności, dlatego ekumenicznym działaniom potrzebna jest modlitwa.

mk

 

Nagranie nabożeństwa


 

Zobacz też: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

 

Fotorelacja z nabożeństwa (fot. Michał Karski)