Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Niemczech

25 maja 2008

W dniach 22-25 maja w Rüsselsheim koło Frankfurtu nad Menem odbył się 4. Zjazd Młodzieży Ewangelickiej Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau. Po dłuższej przerwie w zjeździe wzięła

także u

dział delegacja Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej.

W skład polskiej delegacji weszli ks. Jacek Olejniczak (sekretarz KM PRE) oraz przedstawiciele młodzieży Kościołów członkowskich Rady. Delegacja pojechała do Rüsselsheim na zaproszenie strony niemieckiej. W ciągu czterech bardzo intensywnych dni przedstawiciele KM PRE mieli okazję wziąć udział m.in. w  studiach biblijnych, grach sportowych, zabawach, a także nabożeństwach, które nierzadko przypominały koncerty rockowe, choć zawierały wszystkie elementy nabożeństwa. Spotkanie było okazją do poznania kultury młodych ludzi na zachodzie Europy, ich problemów i oczekiwań.

Następny taki Zjazd odbędzie się za dwa lata w Moguncji.