Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Zgromadzenie Ogólne CEC rozpoczęte

15 lipca 2009

Nabożeństwem ekumenicznym w XIV-wiecznym kościele franciszkańskim Św. Bonawentury rozpoczęło się dzisiaj XIII Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) w Lyonie. Temat przewodni Zgromadzenia brzmi: „Powołani do jednej nadziei w Chrystusie”.

Zebranych przywitali rzymskokatolicki arcybiskup Lyonu kardynał Philippe Barbarin oraz w imieniu miejscowej rady międzykościelnej ojciec Athanase Iskos z Kościoła Prawosławnego. Kazanie, podejmujące temat przewodni Zgromadzenia, wygłosił prawosławny arcybiskup Tirany i całej Albanii Anastazy, który pełni również funkcję wiceprezydenta Konferencji Kościołów Europejskich. – Jako chrześcijanie ośmielamy się mieć nadzieję, nawet teraz, gdy miliony ludzi na całym świecie są zrozpaczone, przygniecione globalnym kryzysem i poczuciem niepewności – mówił abp Anastazy. – Nadzieja naszego powołania w Chrystusie nie czyni nas romantycznymi wizjonerami źle zdefiniowanej przyszłości. Nadzieja, wraz z mocną wiarą i autentyczną miłością, uruchamia wszystkie zdolności, które dał nam nasz Bóg, do twórczej obecności w wydarzeniach historii – zaznaczył prawosławny hierarcha. Podczas nabożeństwa głos zabrała także dr Victoria Kamondji, wiceprzewodnicząca Federacji Protestanckiej we Francji, która opisała swoją nadzieję w Chrystusie jako doświadczenie „przynależenia”.

Konferencja prasowa

Na pierwszej konferencji prasowej prezydent Konferencji Kościołów Europejskich ks. Jean Arnold de Clermont z Kościoła Reformowanego we Francji powiedział, że Zgromadzenie Ogólne musi rozgłosić nadzieję, jaką Bóg ma dla Europy. Mówił też o dwóch zagadnieniach, na które zostanie położony nacisk podczas Zgromadzenia w Lyonie – zrównoważony rozwój oraz relacje z innymi Kościołami chrześcijańskimi. – Kościoły muszą zapewnić, że najbiedniejsi z biednych nie będą pozostawieni na marginesie – podkreślił ks. de Clermont. Wyraził również nadzieję, iż CEC będzie bliżej współpracować z Kościołem Rzymskokatolickim oraz Kościołami ewangelikalnymi.

Podczas konferencji prasowej głos zabrał również abp Anastazy, który zaakcentował potrzebę jedności chrześcijan, gdyż nadzieja nie może się rozwijać, gdy są podziały. Natomiast Doris Peschke, sekretarz generalna Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie (CCME), podkreśliła wagę pracy Kościołów z uchodźcami i jak Kościoły mogą świętować różnorodność Kościołów emigracyjnych. Zaznaczyła również, że CEC i CCME ogłosiły rok 2010 jako rok „odpowiedzi Kościołów europejskich na migrację”.

Statystyki Zgromadzenia

Jak podała Konferencja Kościołów Europejskich w Zgromadzeniu Ogólnym w Lyonie bierze udział 300 delegatów z około 120 Kościołów z całej Europy. Wśród delegatów jest 41 młodych osób, 130 kobiet i 170 mężczyzn, 109 świeckich i 191 duchownych, 25 delegatów pochodzi z mniejszości etnicznych lub reprezentuje Kościoły emigracyjne. Oprócz delegatów w Zgromadzeniu bierze udział ponad 500 innych osób – wolontariuszy, członków obsługi, gości, dziennikarzy. Zespół stewardów liczy 49 młodych ludzi.

Przepływ informacji

Organizatorzy Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie chcą docierać do jak najszerszego grona z informacją o Zgromadzeniu. W tym celu utworzono biuro prasowe, serwis internetowy Zgromadzenia, specjalny blog oraz profil na Twitterze (pisaliśmy o tym tutaj). Została również utworzona grupa Zgromadzenia w internetowym serwisie społecznościowym Facebook (należy szukać „CEC Assembly 2009 Lyon”); jest ona otwarta dla wszystkich internautów.

Utworzona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą
120 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej i
starokatolickiej oraz 40 organizacji stowarzyszonych w całej Europie.
Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z Konferencją Kościołów
Europejskich. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami
CEC.

źródło: CEC, ENI

___________________

Zobacz: