Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Zgromadzenie EYCE we Wrocławiu

2 sierpnia 2023 Zgromadzenie EYCE we Wrocławiu

We Wrocławiu odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Ekumenicznej Rady Młodzieży w Europie (EYCE). Delegaci organizacji członkowskich będą dyskutować o przyszłości tej organizacji i wybiorą jej Komitet Wykonawczy. Polską organizacją członkowską EYCE jest komisja młodzieżowa Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ekumeniczna Rada Młodzieży w Europie jest siecią współpracy młodych chrześcijan z całej Europy na rzecz jedności chrześcijan, sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą tej organizacji i decyduje o kierunkach jej działań.

Dzięki komisji młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej 45. Zgromadzenie Ogólne EYCE odbędzie się od 24 do 27 sierpnia w Kamienicy pod Aniołami we Wrocławiu. W programie tego wydarzenia przewidziano: wybory Komitetu Wykonawczego EYCE, dyskusję nad zmianami w statucie tej organizacji, omówienie kwestii finansowych oraz przedstawienie propozycji projektów na rzecz wzmocnienia organizacji.

 

Zobacz też: