Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Zebranie wyborcze Oddziału Koszalińskiego

10 października 2015 Zebranie wyborcze Oddziału Koszalińskiego

ks. Sebastian Niedźwiedziński, przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PRE (fot. Władysław Pitak)


Podczas zebrania Koszalińskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej wybrano zarząd Oddziału oraz zaplanowano wydarzenia ekumeniczne, które w najbliższych miesiącach mają się odbyć w regionie.

Spotkanie Oddziału odbyło się 7 października w Centrum Luterańskim w Koszalinie. Jego uczestnicy zaplanowali wydarzenia ekumeniczne w najbliższych miesiącach. W Koszalinie odbędą się nabożeństwa ekumeniczne w intencji ojczyzny – 11 listopada w kościele prawosławnym i 3 maja w kaplicy metodystycznej. Nabożeństwa te ujęte są w programie miejskich obchodów tych świąt.

Koszaliński Oddział PRE pragnąc przełamywać stereotypy i propagować przesłanie, że inny człowiek to nie znaczy gorszy człowiek, organizuje Ekumeniczne Spotkania Opłatkowe gromadzące mieszkańców Koszalina i regionu, ludzi różnych wyznań, narodowości i tradycji. W tym roku odbędzie się ono 11 grudnia. Rozpocznie je modlitwa prawosławna. Tradycyjnie zostanie też wręczone Wyróżnienie Ekumeniczne przyznawane przez Oddział za dostrzeganie i wspieranie roli i posłannictwa Kościołów w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym mieszkańców ziemi koszalińskiej.

W ramach przyszłorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędą się nabożeństwa ekumeniczne: w parafii polskokatolickiej w Bukowie Morskim (22 stycznia) i w parafii metodystycznej w Słupsku (24 stycznia). 30 stycznia w Centrum Luterańskim w Koszalinie odbędzie się IV Ekumeniczny Wieczór Kolęd.

Zebranie zakończyło się wyborami władz Koszalińskiego Oddziału PRE. Na kolejną kadencję jednogłośnie wybrano zarząd w składzie: ks. Sebastian Niedźwiedziński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) – przewodniczący, ks. Dominik Gzieło (Kościół Polskokatolicki) – zastępca przewodniczącego, ks. Mikołaj Lewczuk (Kościół Prawosławny) – sekretarz.


Zobacz też:
Koszaliński Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej