Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Zbliża się Zjazd Gnieźnieński

4 lutego 2012

M. Przeciszewski, ks. I. Lukas i abp H. Muszyński podczas konferencji prasowej w Warszawie (fot. mk)

O roli religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy będą dyskutować uczestnicy tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego. Po raz pierwszy do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu zaproszono przedstawiciela Polskiej Rady Ekumenicznej.

W warszawskiej siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski odbyła się 3 lutego konferencja prasowa na temat planowanego na połowę marca IX Zjazdu Gnieźnieńskiego. Temat tegorocznego Zjazdu brzmi: „Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan”.

Jest to temat w pierwszym rzędzie etyczny, potem obywatelski – mówił podczas konferencji abp Henryk Muszyński, prymas-senior Kościoła Rzymskokatolickiego. – Temat wolności jest dzisiaj spłaszczony, pokazuje to dyskusja w sprawie ACTA – zauważył. Katolicki hierarcha podkreślił potrzebę współdziałania Kościołów i organizacji religijnych z instytucjami państwowymi.

Prymas-senior zwracał też uwagę na to, że Zjazd jest miejscem, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem, oraz na międzyreligijny charakter imprezy. – Postęp w dialogu jest zauważalny. Na początku organizacji Zjazdów widzieliśmy głównie to, co nas dzieli. Potem razem się modliliśmy. Teraz razem działamy – mówił.

W imieniu organizatorów głos zabrał przewodniczący Komisji Programowej Zjazdu Gnieźnieńskiego Zbigniew Nosowski. – Istotą Zjazdu jest pokazanie działań oddolnych, obywatelskich. Stąd wśród prelegentów relatywnie niewielu polityków – tłumaczył.

Z kolei Maria Rogaczewska opowiadała o warsztatach obywatelskich, które będzie organizowała w Gnieźnie. – Ich celem będzie nie tyle szukanie rozwiązań, bo to jest niemożliwe, ale postawienie odpowiednich pytań – mówiła. Przedstawiła też tematykę warsztatów: deficyt troski o innych, pamięć, lobbing chrześcijański, kryzys pracy, sport po chrześcijańsku.

Po raz pierwszy w historii do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Gnieźnieńskiego został zaproszony przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) – jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas. – Chciałbym zwrócić uwagę na temat Zjazdu. Podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Polska Rada Ekumeniczna przygotowała swój program działań, w których zwracała uwagę na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W latach 60. PRE była zaangażowana w pojednanie polsko-niemieckie, obecnie prowadzi podobne działania z Białorusią i Ukrainą. Tegoroczny Zjazd to dopełnienie tego, co robimy – mówił dyrektor PRE.

Ks. Lukas wymieniał też osoby z Kościołów członkowskich PRE oraz międzynarodowych organizacji ekumenicznych, które wezmą czynny udział w Zjeździe. Będą to m.in.: Jerzy Buzek, Wanda Falk, ks. Bogusław Milerski, ks. Rüdiger Noll. Prezes PRE abp Jeremiasz wszedł w skład Komitetu Honorowego imprezy. Z kolei w Komisji Ekumenicznej zasiadają przedstawiciele dziesięciu Kościołów oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

O rozwoju ekumenicznego wymiaru Zjazdów Gnieźnieńskich opowiadała przewodnicząca Komisji Ekumenicznej Danuta Baszkowska ze Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”. Przypomniała, że Komisja Ekumeniczna działa od V Zjazdu (2004). Na początku zasiadali w niej przedstawiciele sześciu Kościołów – obecnie dziesięciu. Od VI Zjazdu (2005) w imprezie biorą udział także muzułmanie i żydzi. Wtedy też na gnieźnieńskim rynku miała miejsce historyczna modlitwa za siebie nawzajem chrześcijan, muzułmanów i żydów. Na kolejnych Zjazdach organizowane były nabożeństwa ekumeniczne.

Podczas tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego również zaplanowano kilka ekumenicznych wydarzeń: nabożeństwo, Droga w katedrze, koncert.

mk

__________________

Zobacz też: strona internetowa Zjazdu Gnieźnieńskiego