Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Zakończenie roku akademickiego EUTW

30 maja 2013 Zakończenie roku akademickiego EUTW

Występ chóru EUTW podczas zakończenia roku akademickiego (fot. PRE)

Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2012/2013 w Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku (EUTW) odbyła się 28 maja w Lutheraneum – podziemiach luterańskiego kościoła Św. Trójcy w Warszawie. Wzięli w niej udział członkowie zarządu tej instytucji, słuchacze kursów, goście ekumeniczni oraz reprezentanci środowisk akademickich i politycznych.

Prezes zarządu EUTW Roman Michalak w swym przemówieniu opowiadał o działalności tej instytucji w minionym roku. Wykłady i seminaria gromadziły średnio ok. 60 słuchaczy. Odbywały się dwa razy w tygodniu. Tematyka zajęć obejmowała m.in. historię, religioznawstwo, teologię, filozofię, psychologię, literaturoznawstwo, nauki ścisłe. Prowadzone były również lektoraty językowe i inne zajęcia.

Podczas uroczystości poseł Michał Szczerba poinformował, że EUTW otrzyma kolejną dotację na następny rok akademicki. Pozdrowienia przekazał zebranym wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec, który reprezentował prezesa Rady abp. Jeremiasza. PRE sprawuje patronat nad Ekumenicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Na uroczystości obecny był również dyrektor Rady ks. Ireneusz Lukas.

Nadzór naukowy nad EUTW sprawuje Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Podczas uroczystości rektor tej uczelni ks. prof. Bogusław Milerski podkreślił wyjątkowość inicjatywy EUTW w skali całej Polski.

Kolejny rok akademicki Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpocznie się w październiku.