Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Wystawa o ewangelicyzmie reformowanym

5 stycznia 2010

W warszawskim Muzeum Woli otwarto wystawę „My, ewangelicy reformowani – w 500. rocznicę urodzin Jana Kalwina”. Współorganizatorami ekspozycji jest Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, którego Muzeum Woli jest oddziałem.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce 18 grudnia. Wśród najcenniejszych eksponatów zobaczyć można XVI-wieczne zabytki, m.in. oryginalny list Jana Kalwina do zboru w Wilnie, portret reformatora wykonany przez Tycjana, egzemplarz drugiego wydania „Konfesji Sandomierskiej”, odręcznie spisane akta synodów prowincjonalnych małopolskich, portret Jana Łaskiego i jego dzieło „Forma ac ratio”. Na wystawie znajdziemy też dzieje jurydyki Leszno, portrety Leszczyńskich, akt erekcyjny kościoła na Lesznie, kielnię i młotek, którymi został położony kamień węgielny pod ten „koronkowy” kościół, oryginalny klucz, którym otwarto po raz pierwszy jego drzwi.

Wyeksponowano też pamiątki po rodach i ludziach, którzy przez pokolenia kształtowali oblicze Kościoła i Warszawy: Binzerach, Diehlach, Drège’ach, Folandach, Gąsiorowskich, Kronenbergach, Rayskich, Semadenich, Skierskich, Tosiów. Zobaczyć można również pamiątki po Zofii i Jerzym Bartach, Maksymilianie Czapku, ks. Jerzym Jelenie, Zofii Lejmbach, ks. Janie Niewieczerzale, Oldze Niewskiej, Ludwiku Sanderze, Janie Jakubie Simmlerze, Barbarze Skardze, ks. Kazimierzu Szefferze, ks. Bogdanie Trandzie, ks. Ludwiku Zaunarze.

Otwarcia wystawy dokonali dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Joanna Bojarska, kierownik Muzeum Woli Wiesław Kaczmarek, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce bp Marek Izdebski oraz proboszcz warszawskiej parafii reformowanej ks. Michał Jabłoński. Wystawę przygotowali wspólnie według własnego scenariusza Maryla Ejchman, Patryk Jaworek i Agata Deptuła z Muzeum Woli oraz Krzysztof Bandoła-Skierski, Ewa Jóźwiak i Aleksandra Sękowska ze strony kościelnej. Autorką aranżacji plastycznej jest Alina Ilgiewicz. Ekspozycję można oglądać do 21 lutego.